Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja

BALVU NOVADA DOMES SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJA 2021.gada 16.novembrī, plkst.09.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar J. K.. (ziņo I.Krukovska)
 2. Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar A.I. (ziņo I.Krukovska)
 3. Par Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar I. E. (ziņo I.Krukovska)
 4. Par L. K. atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēšanu Vecumu pagasta Vispārējā dzīvokļa izīrēšanas rindā un Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu. (ziņo I.Krukovska)
 5. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. J. (ziņo I.Krukovska)
 6. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. N. (ziņo I.Krukovska)
 7. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. M. (ziņo I.Krukovska)
 8. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar A. R. (ziņo I.Krukovska)
 9. Par Dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar I. R. (ziņo I.Krukovska)
 10. Par V. A. reģistrēšanu Kupravas pagasta “Par palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu reģistrā” un Dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu. (ziņo I.Krukovska)
 11. Par D. A. izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra. (ziņo I.Krukovska)
 12. Par D. P. izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra. (ziņo I.Krukovska)
 13. Par Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Komane)
 14. Par Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” sociālās aprūpes pakalpojuma “Pansija” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Komane)

Informatīvs jautājums:

 1. Par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu organizāciju senioriem. (ziņo Sociālās pārvaldes pārstāvji)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada aprīļa numurs ir klāt!

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada aprīļa numurs ir klāt! ...

Informatīvais seminārs darba devējiem

Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāle aicina darba devējus piedalīties informatīvajā seminārā darba devējiem “Aktualitātes ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 15.septembrī plkst.13.00. Sēde notiks klātienē ...