Ārkārtas domes sēde

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE 2021.gada 9.novembrī, plkst.17.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

 1. Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu. (ziņo T.Locāne)
 2. Par Viduču pamatskolas direktora funkciju deleģēšanu. (ziņo J.Annuškāns)
 3. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta “Balvu Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai. (ziņo O.Siņica)
 4. Par grozījumu Balvu novada domes 2021.gada23.septembra lēmumā “Par Balvu novada Izglītības pārvaldes izveidošanu”. (ziņo S.Maksimovs)
 5. Par grozījumu Balvu novada Izglītības pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 6. Par grozījumu Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra lēmumā “Par Balvu novada Kultūras pārvaldes izveidošanu”. (ziņo S.Maksimovs)
 7. Par grozījumu Balvu novada Kultūras pārvaldes nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 8. Par grozījumu Balvu novada domes 2021.gada 23.septembra lēmumā “Par Ziemeļlatgales sporta centra izveidošanu”. (ziņo S.Maksimovs)
 9. Par grozījumu Ziemeļlatgales sporta centra nolikumā. (ziņo S.Maksimovs)
 10. Par Balvu novada Bāriņtiesas ievēlēšanu. (ziņo S.Kapteine)
 11. Par Žīguru pamatskolas direktora pienākumu pildīšanu. (ziņo D.Tutiņa)

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Aicina pieteikt nevalstiskās organizācijas konkursam „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva”

Eiropas Ekonomikas zonas un  Norvēģijas finanšu  instruments 2014.-2021.gadam |  Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā | ...

VUGD atgādina: atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami

Laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas ledus kārta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ...

Sveicam Sociālā darbinieka dienā!

Ik gadu novembra otrajā otrdienā tiek atzīmēta Sociālā darbinieka diena. Sveicam Sociālo darbinieku dienā! ...