Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 21.oktobrī plkst.11.00. Sēde notiks attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par Baltinavas Muzeja nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Keiša)
  1. Par Baltinavas Kultūras nama nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Krakopa)
  2. Par Baltinavas pagasta ģerboņa izstrādi. (ziņo I.Jaunžeikare)
  3. Par Rugāju pagasta ģerboņa atjaunošanu un reģistrāciju. (ziņo I.Jaunžeikare)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde  tiek sasaukta 26.03.2020.  plkst.14.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...

Pasākums ir izzinošs un baudāms!

15.oktobrī Viļakas Valsts ģimnāzijas 5. – 12.klašu skolēni apmeklēja projekta “Skolas soma” ietvaros koncertlekciju ...

Vingro tiešsaistes nodarbībās MARTĀ

Tā kā valdība sakarā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem ārkārtas situāciju valstī ir pagarinājusi līdz ...