Studiju gadus atceroties

Oktobris  sākās ne tikai ar krāsainu rudens lapu karuseli aiz loga, bet arī ar sirsnīgu literātu tikšanos 1. oktobra pēcpusdienā bibliotēkas zālē. Šoreiz goda vietā Aussalīša (Pētera Boldāna) romāns “Tas raibais fukša gads”, kas šogad izdots saistībā ar autora 70 gadu jubileju. Pēteris Boldāns dzimis 1951.gada 20.jūnijā Briežuciema pagasta Aussalas ciemā. Mācības uzsāka Aussalas pamatskolā un turpināja Baltinavas vidusskolā. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā apguva agronoma profesiju. Uzreiz pēc studijām, 1974.gadā viņš uzsāka savas darba gaitas kā agronoms padomju saimniecībā “Briežuciems”. No 1994. līdz 2014.gadam sekoja darbs pašvaldībā (dažādos amatos) – Viļakas pilsētas, vēlāk Viļakas novada domē.

Savus literāros darbus Pēteris Boldāns publicē ar pseidonīmu – Aussalīts. Pirmās bija publikācijas laikrakstā “Vaduguns”. Tālāk sekoja piedalīšanās desmit autoru dzejas kopkrājumā “Dvēseles aka”, kas iznāca 2013.gadā kā dāvana Viļakai 720 gados. 2015.gadā iznākusi dzejas grāmata “Viršu ziedonī”, 2019.gadā – “Rasotā rītā”, 2021. gadā – romāns.  

Viesu vidū – Ilona Vītola no “Vītola izdevniecības”. Viņa pastāstīja par sadarbību ar autoru, teica atzinīgus vārdus par viņa atraisīšanos dažādos literārajos žanros. Literātu biedrības “Viļakas Pegazs” vadītāja Antoņina Ločmele (S.Mežābele) gandarīta par jaunu, vērtīgu papildinājumu grāmatu klāstā. Atmiņās  no studentu dzīves Lauksaimniecības akadēmijā dalījās Rutta, bet Regīna atcerējās darba gaitas kopā ar Pēteri. Tika uzdoti jautājumi par romānā aprakstītajiem notikumiem, pasniedzēju uzvārdiem un faktiem – kā tos tik labi var atcerēties pēc daudziem gadiem. Pasākuma dalībnieki  izteica prognozi par romāna turpinājumu, jo tagad ir aprakstīts tikai pirmais studiju gads. Pēteris ir pierakstījis arī atmiņas par pēckara laiku (domāts Otrais pasaules karš), varbūt kādreiz varētu tās publicēt. Autors neko konkrētu nesola, bet cerība paliek vienmēr…

Paldies Pēterim par dokumentālu faktu atspoguļojumu, kuriem līdzās netrūkst arī romantikas, par iespēju pastaigāt pa Jelgavas ielām un pils gaiteņiem! Lai veicas turpmāk!

Teksts un foto: Rutta Jeromāne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas un tās apkārtnes vēstures erudīts skolēniem

Š.g.14.oktobrī Viļakas muzejā notika pasākums Balvu novada skolām “Viļakas un tās apkārtnes vēstures” erudīts. ...

Ārkārtas domes sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2022.gada 10.februārī (ceturtdien), plkst.14.00 Sēde ...

Domes sēde

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2021.gada 22.jūlijā, ...