Meža svētki Žīguros

  Kā parasti septembra vidū Žīguros, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās  prasības, notika MEŽA SVĒTKI.

Šī gada svētku tēma -aizsargājamie dabas objekti un liegumi, par kuriem izsmeļoši pastāstīja Anna Āze. Tie ir Stārķu priede un Līkā priede Meteņkalnā Žīguros, Tušku dižbērzs Šalgunovā, Simanskijs ozols Černovā, Dabas liegums “Posolnīca” uz Katlešu ceļa, Liepnas upes ieleja un   Zodānu purvs. Pēc tam sekoja konkurss- Atpazīsti augus un aizsargājamos dabas objektus! Šajā konkursā pieaugušo grupā visprecīzākās atbildes bija dalībniekam Maki. Veiksmīgākie bērnu un jauniešu grupā: 1. vieta- Kristaps Ozols, 2. vieta- Artjoms Šaicāns, 3.vieta- Norberts Milaknis. Foajē telpā varēja aplūkot Žīguru pamatskolas audzēkņu un skolotājas Viktorijas Zaharovas veidoto darbu izstādi. Toties Žīguru pamatskolas laukumā notika dažādas sporta aktivitātes, ko vadīja Elīza Pužule, bet skolotājas Andra Korņejeva un Valentīna Beča (biedrības “Virica” vadītājas) piedāvāja interesantas meistardarbnīcas. Tālāk sekoja orientēšanās sports Ivara Bukovska vadībā. Pēc sporta aktivitātēm sekoja apbalvošana. No 9-11 gadu grupā 1. vieta Ralfs Kokorevičs, II. Vieta- Martins Vrublevskis, III. Vieta- Kristaps Ozols. 13 gadīgo grupā  I. un II. vieta tika sadalītas līdzīgi starp Linardu Koločenoku un Lauri Palameiku. No 14-15 gadiem I. vieta Artjomam Šaicānam, II. Vieta- Norbertam Milaknim. Sporta konkursā “Spainīši” 1.vieta Jānim Valteram, 2. -Aivai Norvelei, 3.- Emīlam Pavlovam. “Maisu lekšanā” 1.vieta- Jolanta Pavlova, 2.vieta- Emīls Pavlovs,  3.- Rodrigfo Plešuks. Konkursā “Lido akmens” 1.vieta -Emīlam Pavlovam, 2.- Jānim Valteram, 3.- Aivai Norvelei.

Jebkurš interesents laukumā pie kultūras nama varēja noskatīties amatiermākslas kolektīvus: Liepnas sieviešu vokālā ansambļa “Noskaņa” -vad. Lilita Spirka, soliste- Sintija Krauja,  Medņevas Tautas nama sieviešu vokālā  ansambļa “Melodija”- vadītāja Inita Raginska, Normunda Orlova pašsacerētās dziesmas- pianiste Linda Makarova, Akordeonistes Elīza Pužule un Inita  Raginska un Ritmikas un līnijdeju grupas “Punktiņi” -vadītāja Laima Timmermane  mēģinājumu. Svētku diena noslēdzās ar muzikāli sadancīgo vakara pastaigu Žīguru estrādē kopā ar Vitāliju Bogdanoviču.

Liels paldies Emīlam Elksnītim un visiem darba rūķiem, kuri pielika savu roku, lai svētki būtu skaisti un izdevušies!

Foto un teksts: Valentīna Kaļāne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Piegādāta termokamera ūdenstipņu pārvaldei

Projekta Nr. 21-00-S0ZF03-000013 „Maluzvejas mazināšana Viļakas novada publiskajās ūdenstilpnēs”  realizācijas laikā, ir iegādāta termokamera, ...

Izmaiņas norēķinu kārtībā

Balvu novada pašvaldība informē, ka apvienojoties Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem, ir mainījušies ...

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamie piedalās Balvu sporta skolas rīkotajās vieglatlētikas sacensībās

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas nodaļas izglītojamie piedalījās Balvu sporta skolas ...