Ārkārtas finanšu komitejas sēde

Sēde notiks klātienē 2021.gada 23.septembrī, plkst.08.30.Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501 (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

  1. Par finansējuma nodrošināšanu pārtikas paku iegādei. (ziņo O.Siņica)
  2. Par Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi. (ziņo L.Vilciņa)
  3. Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi. (ziņo L.Vilciņa)
  4. Par Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi. (ziņo L.Vilciņa)
  5. Par Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi. (ziņo L.Vilciņa)
  6. Par Balvu pilsētas pārvaldes izveidi. (ziņo I.Blūma)
  7. Par Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu un pretendentu vērtēšanas komisijas izveidi. (ziņo L.Vilciņa)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Turpinās aktivitātes GreenPalette projekta ietvaros

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Balvu novada pašvaldība pauž solidaritāti Ukrainas tautai un izkar Ukrainas valsts karogu

24.februāra domes sēdē Balvu novada domes deputāti, atbalstot Ukrainas valsts neatkarību un teritoriju integritāti ...

Pieejams valsts atbalsts mācībām starptautiskajās tiešsaistes kursu platformās

Ekonomikas ministrija (EM) kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) aicina līdz šī gada 31. ...