Ārkārtas Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc ārkārtas Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2021.gada 24.augustā plkst.13.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos.

Darba kārtība:

  1. Informācija par Balvu novada pašvaldības projektiem, realizācijas gaitu, problēmām un nākotnes perspektīvām. (ziņo D.Tutiņa)
  2. Balvu novada pašvaldības aģentūras “San-Tex” direktora prezentācija. (ziņo E.Strumpe)
  3. Informācija par Balvu novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem. (ziņo G.Raibekaze)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Labiekārto laukumu Dubļovas ciemā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde tiek sasaukta 02.06.2021. plkst.15.00. Sēde notiek attālināti. Darba kārtība: ...