Ārkārtas domes sēde

2021.gada 19.augustā plkst.16:45 Balvu Kultūras un atpūtas centrā (Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501) notiks Balvu novada Ārkārtas domes sēde.

Darba kārtībā:

  1. Par Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
  2. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu. (ziņo O.Siņica)
  3. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas ievēlēšanu. (ziņo I.Blūma)
  4. Par grozījumu 2021.gada 6.augusta Balvu novada domes lēmumā “ Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežoto atbildību “LIEPAS Z” “. (ziņo J.Morozovs)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Piegādāts sniega motocikls zivju resursu aizsardzībai

Šī gada oktobra sākumā, Balvu novada pašvaldība, saņēma sniega motociklu ar piekabi, Valsts Zivju ...

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada augusta numurs ir klāt!

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada augusta numurs ir klāt! ...

Papildinājums brīvprātīgo ugunsdzēsēju inventāram

Turpinot īstenot projektu “GreenPalette”, Balvu novada pašvaldība iegādājās papildinājumu brīvprātīgo ugunsdzēsēju inventāram, nodrošinot piecus ...