Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 19.augustā plkst.9.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos.

Darba kārtībā:

  1. Par pievienošanos memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās. (ziņo R.Cibule)
  2. Informācija par aktualitātēm no LPS  veselības un sociālo jautājumu  komitejas sēdes. (ziņo R.Cibule)
  3. Par nepieciešamību iepazīt novada sociālās nozares iestādes darbībā. (ziņo R.Cibule)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Elektronisko ieceļotāju reģistrācijas sistēma (IECIS)

Autotransporta direkcija, pamatojoties uz 2020. gada 09. jūnija Ministru kabineta Nr. 360 noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 ...