Ko domā jaunā Balvu novada iedzīvotāji un uzņēmēji: aptaujas rezultāti

Šī gada sākumā, izveidojot darba grupu, tika uzsākts darbs pie jaunās Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030. gadam un Balvu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes.

Laika posmā no 2021. gada 24. maija līdz 21. jūnijam norisinājās pirmā no iecerētajām līdzdalības aktivitātēm – iedzīvotāji un uzņēmēji tika aicināti aizpildīt un izteikt savu viedokli aptaujā. Tās mērķis bija noskaidrot jaunā Balvu novada iedzīvotāju viedokli par pašvaldības attīstību, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem turpmāk. Aptauja ietvēra arī jautājumus par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un iedzīvotāju dzīves līmeni, iespējamajām pašvaldības attīstības prioritātēm un vajadzībām nākotnē. Uzņēmējiem bija iespēja paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem uzņēmējdarbības jomā jaunā Balvu novada teritorijas attīstībā.

Aptaujā savu viedokli par jaunā Balvu novada attīstības aktualitātēm izteica 316 iedzīvotāji un 44 uzņēmēji.

Aptaujas rezultātu apkopojums pieejams šeit.

Aicinām  sekot līdzi informācijai par nākamajām aktivitātēm gan pašvaldības informatīvajā izdevumā, tīmekļa vietnē un citos komunikācijas kanālos.

Balvu novada pašvaldība izsaka novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem pateicību par līdzdalību sava novada veidošanā un attīstībā!

Citas ziņas no šīs kategorijas

No 9.jūlija t/c “Planēta” ir atvērtas durvis uz autoostu

No 9.jūlija, tirdzniecības centra “Planēta” durvis uz autoostu būs atvērtas apmeklētājiem, tā tika nolemts ...

Balvu novada dome aicina pieteikt pretendentus apbalvojumam Atzinības raksts

18.novembrī svinēsim Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienu. Svinīgo sarīkojumu laikā, lai apzinātu un godinātu ...

IERIPO VIĻAKĀ

Visi saziņas līdzekļi vēstīja par to, ka 1.augustā ir jāripo uz Viļaku. Vienalga, vai ...