Starp debesīm un zemi

Kas gan varēja paredzēt, ka atkal satikšanos koncertā Viļakas Romas katoļu baznīcā piedzīvosim pēc 9 mēnešu pauzes jeb 2021. gada 31. jūlijā ērģelnieces Ilona Birģeles un elektriskās ģitāras virtuoza Armanda Alkšna piekto festivāla vēsturisko ērģeļu svētku “Latvija – ērģeļu zeme” koncertā “Neredzamā klātbūtne”. Paldies visiem koncerta apmeklētājiem, kuri saprotoši izturējās pret valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem, jo koncertu bija iespējams klausīties arī ārā pie baznīcas.

Neviens koncerta apmeklētājs neatcerējās, ka savā mūžā Viļakas katoļu baznīcā būtu dzirdējis ērģeļu un elektriskās ģitāras saspēli. Mūsdienās, pateicoties Ilonas un Armanda sadarbībai, šī saspēle bija iespējama. Meditatīvais koncerts palīdzēja sajusties klausītājiem kā starp debesīm un zemi. Profesionālais, dziļais, izjustais un sirsnīgais sniegums aizkustināja daudzu klausītāju sirdis. Kāds koncerta apmeklētājs priecājās, ka dzird ērģeļmūzikas klasiku jeb Johana Sebastiana Baha skaņdarbus, kādu uzrunāja Indras Rišes skaņdarbs “Punktiņš, punktiņš, komatiņš”. Citi apmeklētāji dzīvoja līdzi ērģeļu un elektriskās mūzikas kopīgajiem skaņdarbiem. Pat Armands Alksnis atzina, ka tik aizrautīgi klausījies ērģelnieces Ilonas skaņdarbus, ka ļoti vajadzējis sakoncentrēties uz skaņdarbiem,  kuri viņam pašam bija jāspēlē, tik ļoti mākslinieku aizkustināja Viļakas ērģeļu skaņas. Ilona Birģele teica, ka Viļakas instruments ir vēsturisks un pateicās draudzei par sirsnīgo uzņemšanu, kur vienmēr vēlas atgriezties, jo jūtās šeit kā ģimenē. Ilona pateicās arī savai asistentei Baibai Betlerei, kura palīdzēja pārslēgt reģistrus koncerta laikā un operatoram Sergejam, kurš filmēja, lai koncerta apmeklētāji ekrānā redzētu ērģelnieces kāju un roku darbību.

“Paldies, ka Dieva apredzības neredzamā klātbūtne mūs stiprināja. Jāņa evaņģēlijā lasām Jēzus teikto: “Palieciet Manā mīlestībā!” (Jņ 15, 9). Lai mēs ikviens paliekam Dieva neredzamajā mīlestībā, mūsu dzīvēs piedzīvotajā mīlestībā un Viļakas draudzes mīlestībā,” pateicās māksliniekiem Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atzina, ka priesteri rūpējās par garīgām vērtībām, bet viņam kā laicīgās varas pārstāvim ir jārūpējas ar laicīgajām lietām, tāpēc, lai pārdzīvotu arī grūtākus laikus māksliniekiem dāvināja z/s Kotiņi saražoto produkciju un pateicās Ilonai un Armandam, kuri aizveda mūs neredzamajā pasaulē, lai taptu vienoti mīlestībā.

Priesteris Andris Priede, apsveicot māksliniekus, atklāja, ka cienījamais Viļakas prāvests Guntars Skutels svin 5 gadu darba jubileju Viļakā, tāpēc visi koncerta apmeklētāji piedzīvoja noslēguma skaņdarba “Kad mīlestība smaržot sāk, debesis ir tuvu klāt… ” atkārtojumu, kur dziedāja līdzi priesteri, draudzes ērģelniece Inita Raginska un daudzi koncerta apmeklētāji. Saviļņots par negaidīto apsveikumu bija arī pr. Guntars Skutels: “Paldies mīļie par fantastisko dāvanu Viļakas Pērlei 130 gados un man 5 gados, kā es esmu Viļakā. 2016. gada 31. jūlija svētdienas vakarā pirmo reizi dzīvē ierados nezināmajā Viļakā. Protams, nevajadzētu skaitīt gadus, kuri aulēkšiem skrien. Tos tāpat kā naudu, noturēt nespēj neviens. Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā bijis tik daudz – ar tiem mēs bagāti esam un novecot nebūs ļauts…  tie aizskar sirds dziļumus un vienmēr būs saglabāti sirdī. Kad mani sūtīja uz Viļakas draudzi, es nelabprāt gāju, bet Viļakā esmu saņēmis tik daudz mīlestības, ka nelabprāt dotos prom.”

Uz tikšanos nākamajos koncertos. Paldies uzticīgajiem klausītājiem, kuri ik gadu apmeklē ērģeļmūzikas koncertus Viļakas Romas katoļu baznīcā un priecājāmies par ikvienu jaunu apmeklētāju un ceram, ka arī viņi kļūs par ilggadējiem koncertu apmeklētājiem.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Koncerta norisi finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, Viļakas kultūras nams un Viļakas Romas katoļu draudze

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un ...

Aktualitātes Veselības veicināšanas projektā

Šogad pirmajā ceturksnī veiksmīgi iesākām realizēt jaunas aktivitātes projektā Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību ...

Sākot ar 1.oktobri spēkā stāsies jaunie pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifi

Balvu novada pašvaldība 2021. gada 23. decembrī apstiprināja noteikumus Nr.21/2021 “Balvu novada pašvaldības ūdensapgādes, ...