Uzticīga grāmatai kā vērtībai

Kādreizējai Viļakas pilsētas bibliotēkas vadītājai Virgīnijai Riekstiņai  augustā skaista jubileja. Dzīves pavedienā iesieti septiņu gadu desmitu mezgli. Virgīnija dzimusi Viļakā 1951. gada 10. augustā. Mācījusies Viļakas vidusskolā (1958.- 1969. g.).

Grāmata vecāku un pašas ģimenē vienmēr godāta un cienīta, tika abonēti un lasīti laikraksti un žurnāli. Jau skolas gados bērnu bibliotēkas bibliotekāre ļāvusi Virgīnijai  apkalpot mazos lasītājus un ieteikt kādu grāmatu.

Virgīnija Riekstiņa bibliotekāres gaitas uzsāka Viļakas bērnu bibliotēkā 1969. gadā. Profesijai nepieciešamās pamatzināšanas apguvusi, mācoties neklātienē Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā. Pēc tam – studijas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas nodaļā. Studiju laikā bija jālasa daudz latviešu un ārzemju literatūras, šīs zināšanas izrādījās  vērtīgs guvums turpmākajā darbā.  No 1973. gada līdz 1986. gadam Virgīnija bija  pilsētas bibliotēkas vadītāja. 1986. gadā sāka strādāt Viļakas vidusskolā par sākumskolas skolotāju un bibliotekāri skolas bibliotēkā, kur nostrādāts līdz 2021. gadam.

Tie bija bagāti gadi – daudz emociju, pārdzīvojumu un gandarījuma. Bibliotekāre organizēja dažādus literārus pasākumus – konkursus, viktorīnas, literāro darbu dramatizējumus. Virgīnija bija Viļakas novada Skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja un regulāri rūpējās par kolēģu darba iemaņu pilnveidošanu.

Par savu darbu Virgīnija saka: “Esmu bijusi uzticīga grāmatai kā vērtībai un savas zināšanas un pieredzi veltījusi darbam ar lasītājiem, izglītojamajiem. Strādājot bibliotēkā, nav divu vienādu dienu. Labam bibliotekāram jābūt komunikablam, loģiski domājušam, labam psihologam, elastīgam, jo nereti nākas  darīt vairākus darbus vienlaikus. Esmu informācijas nesējs, informācijas pārvaldītājs. Laiks ar grāmatu un saskarsme ar cilvēkiem ir daļa manas dzīves. Bibliotekāra darbs ir interesants, reizēm nenovērtēts”.

Virgīnija regulāri apmeklē pasākumus kultūras namā un publiskajā bibliotēkā. Viņai patīk rokdarbi, darbs dārzā, daudz laika tiek veltīts mazdēlam Edgaram, kad viņš ciemojas pie vecvecākiem.

Sveicam Virgīniju jubilejā! Lai vienmēr atliek laiks grāmatai un citām nodarbēm, kas priecē dvēseli un silda sirdi!

Informāciju sagatavoja Rutta Jeromāne.

Foto no V. Riekstiņas personīgā arhīva.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde tiek sasaukta 14.07.2020. plkst.16.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...

Apmācību semināri projektā “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Viļakas un tās apkārtnes vēstures erudīts skolēniem

Š.g.14.oktobrī Viļakas muzejā notika pasākums Balvu novada skolām “Viļakas un tās apkārtnes vēstures” erudīts. ...