Uzvarētājs būs Valdis Bušs

Ceturtdien, 22.jūlijā, Viļakā atklājām jubilejas 5. Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2021” laikā tapušo darbu izstādi. Šajā izstāde ir apskatāmi 14 darbi, kurus ir gleznojuši un veidojoši mākslinieki: Osvalds Zvejsalnieks (Latvija), Ričardas Garbačiauskas (Lietuva), Kalli Kalde (Igaunija), Ieva Rupenheite (Latvija), Jānis Kupčs (Latvija) un  Neonilla Medvedeva (Latvija).

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs pasniedza dalībniekiem sertifikātus par dalību plenērā. “Sertifikātu saņēma mūsu  leģenda, Latgales kultūras un vizuālās mākslas vienotājs, Latgales ainavu gleznotājs, pedagogs un mākslas izglītības procesu virzītājspēks Latgalē – Osvalds Zvejsalnieks. Drosmīgs dabas formu un ritmu atainotājs izmantojot glezniecības izteiksmes līdzekļus – Ričardas Garbačiauskas. Lakonisms un formas satura tīrība. Dziļums. Izraudzītās vietas veiksmīga kadra meistare. Grafiskās valodas integrētāja glezniecībā- Kalli Kalde. Mirkļus tveroša, stāstoša. Māksliniece, kuras darbi paspilgtina, izceļ un izgaismo vārdos ietērpjamo pārdzīvojumu un piedzīvojumu. Gleznieciskas sirsnības māksliniece – Ieva Rupenheite. Daudzpusīgs mākslinieks, gleznotājs, keramiķis un provokators mākslā.  Sava ceļa mākslā gājējs. Kolorists un minimālists  – Jānis Kupčs. Klasiskās glezniecības un ainavu glezniecības spilgta jaunās paaudzes māksliniece, kurai interesē daba, dabas formas, krāsu krāšņuma klātbūtne. Saskata un attēlo košumu savos plenēra ainavu stāstos – Neonilla Medvedeva,” dalībniekus, saņemot sertifikātus, raksturoja plenēra kuratori Elita Teilāne un Māris Čačka.

“Paldies organizatoriem, māksliniekiem, finansētājiem,  Valda Buša ģimenei, kuri ir pārvarējuši visas pandēmijas radītās grūtības. Paldies uzticīgajiem izstādes atklāšanas apmeklētājiem, kuri atklāšanas pasākumu apmeklē ik gadu. Šī ir īpaša diena, kad kopā atceramies Valda Buša paveikto un turpinām mākslinieka iesākto citā dimensijā. Mums īpaši būtu no Valda Buša jāmācās, ka tajā, kas skar mūsu vērtības, nav iespējams kompromiss. Mēs turpināsim organizēt šo plenēru, lai mainītu cilvēku domāšanu. Turpināsim attīstīties un katru gadu strādāt arvien labāk un labāk. Lai augstu mastā plīvo plenēra karogs,” atklājot izstādi, klātesošos uzrunāja Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Sadarbības partnera Daugavpils Marka Rotko mākslas centra direktors Māris Čačka atgādināja, ka pirms pieciem gadiem viens no idejas autoriem sadarbībai bija Sergejs Maksimovs. Māris Čačka uzsvēra, ka izveidojusies sadarbība ar katru gadu attīstās un ir izveidojusies jau nozīmīga plenēra “Valdis Bušs” laikā tapušo darbu kolekcija, kurā ir iekļautas 87 gleznas. Sadarbības galvenā atslēga esot cilvēki un vienojošais faktors ģeniālā Valda Buša  atstātais mantojums. Runājot vienam ar otram, izzinot un iepazīstot vienam otru ir iespējams veidot ciešu sadarbību. Māra Čačka paveikto Viļakas vārda popularizēšanā starptautiski bija novērtējusi Viļakas novada dome un Māris saņēma godam nopelnīto pašvaldības Atzinības rakstu.

Saviļņota un pateicīga ir Valda Buša ģimene, kuru ik gadus pārstāv dēls Ilmārs un mazbērni Jānis, Laura un Ieva. Mazbērni ir pārliecināti, ka vectēvs, skatoties no mākoņa maliņas, ir ļoti laimīgs, ka viņa dzimtajā pusē – Viļakā atdzimst un dzīvo profesionālā māksla, tiek veltīta uzmanība ainavai dabā un notikumu attēlošanai dabā. Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas pārstāves Dace Ziemele un Dace Liepiņa, Bulduru Izstāžu nama kuratore Līga Baņķiere ir priecīgas par Viļakā redzēto un atzina, ka vēlētos sadarbību turpināt izstādot arī plenēra laikā tapušos darbus Jūrmalā.

Plenēra laikā, lai mākslinieki gūtu iedvesmu darbam, svarīgi ir iepazīties ar Ziemeļlatgales dabas, kultūrvēstures un nemateriālo kultūras mantojumu. Svarīga ir arī garīgā dimensija. Latgale nav iedomājama bez dažādu konfesiju baznīcu apmeklējumiem un lūgšanām, lai plenēra gaita noritētu sekmīgi. “Pablo Pikaso ir teicis, ka māksla palīdz tīrīt dvēseles ikdienas putekļus. Paldies mūsu māksliniekiem, kuri bagātināja mūsu ikdienu ar sarunām, klātbūtni, prieku un lūgšanām. Esmu laimīgs, ka garīgais un laicīgais saplūst vienā, lai cilvēkam palīdzētu tuvoties dievišķajam un pacelties pāri ikdienas putekļiem,” teica Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.  

Jubilejas plenēra laikā tapušo darbu izstāde būs apskatāma līdz 2021. gada 15. oktobrim Viļakas muzeja izstāžu zālē, Klostera ielā 1, Viļakā. Izstādē eksponētos darbus izdos arī katalogā, kura izdošanu atbalsta projekts Nr. LKP2021/45 “5. Starptautiskais glezniecības plenērs “Valdis Bušs 2021””. “Piektais starptautiskais glezniecības plenērs ir noslēdzis, uz tikšanos nākamgad,” vēlēja priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Teksts: projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

Foto: Iluta Mežule un Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Radošo darbu konkurss veltīts Latgales patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam

Dzejnieks, rakstnieks, folklorists, novadpētnieks un mākslinieks Ontons Slišāns ir ziemas saulgriežu bērns, dzimis 28.decembrī, ...

Pozitīvas pārmaiņas bijušajā Viļakas linu fabrikas teritorijā

Aktīvi būvdarbi turpinās objektā bijušajā linu fabrikas teritorijā, kur, realizējot projekta Nr.5.6.2.0/17/I/022 “Uzņēmējdarbības attīstība ...

Valsts kultūrkapitāla fonds Viļakas novada muzejam apstiprinājis projektu “Loginu senkapu apbedījumu datēšana”

Viļakas novada muzejs 2019.gadā sadarbībā ar arheologiem īstenoja projektu “Arheoloģiskā izpēte Loginu senkapos”. Izpētes ...