UZMANĪBU! Mežos ir ļoti augsta ugunsbīstamība! Aicinām visus būt īpaši piesardzīgiem!

Valsts meža dienests ar 26. aprīli ir noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Pēdējo nedēļu ilgstošais sausuma periods vēl vairāk pastiprinājis ugunsbīstamību, tāpēc 12.jūlijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uz tikšanos aicināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts meža dienesta, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa un pašvaldības policijas pārstāvjus, lai pārrunātu aktuālo situāciju ar ugunsbīstamību Balvu novada teritorijā, dienestu gatavību šai situācijai un pašvaldības iesaisti un palīdzību.

Pašlaik ir sācies meža ogu un sēņu laiks, kā arī joprojām turpinās mežu izstrādes darbi, un joprojām cilvēka apzināta vai neapzināta rīcība ir galvenais meža ugunsgrēku cēlonis.

Tāpēc Balvu novada pašvaldība un atbildīgie dienesti aicina bez īpašas nepieciešamības uz mežu nedoties un ievērot, ka uzturoties mežos un purvos šajā laika periodā,  AIZLIEGTS:

  • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
  • kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
  • dedzināt atkritumus;
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
  • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

 Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecībām, jo dūmi var maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus.

Arī Balvu novada pašvaldības policijas priekšniece Rita Kravale atgādina, ka novada teritorijā ir aizliegts dedzināt ugunskurus, to nosaka pašvaldības saistošie noteikumu Nr.16. “Par Balvu novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu”, kur 2.11.punktā noteikts, ka sausās  lapas,  zarus  u.c.  organiskos  atkritumus  drīkst  dedzināt  nelielos  daudzumos pavasarī  no  15.aprīļa  līdz  15.maijam,  rudenī  no  15.septembra  līdz  15.oktobrim,  ievērojot ugunsdrošības noteikumus.

Pašvaldības policijas un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa pārstāvji veiks preventīvus reidus mežos gan lai kontrolētu situāciju, gan informētu iedzīvotājus par ugunsbīstamību.

 Ja plāno dedzināt ugunskuru, sazinies ar Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecība – Tālrunis: 64521067, Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, e-pasts: balvu.meznieciba@austrumlatgale.vmd.gov.lv, adrese: Bērzpils iela 62,Balvi, Balvu nov., LV-4501.

Mežu ugunsgrēku dzēšana Latvijā ir Valsts meža dienesta pārziņā, bet, ja nepieciešams, Valsts meža dienests ugunsgrēku dzēšanā iesaista Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD).  VUGD atgādina – ievērojiet piesardzību, izmantojot atklātu liesmu atpūtā pie dabas un mājās!

Ilgstoši pieturoties sausam un karstam laikam, Latvijā izveidojusies augsta ugunsbīstamība, kuras rezultātā pat neliela dzirkstele var izraisīt plašus un postošus ugunsgrēkus.

“Nereti mežu un sausās zāles ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir cilvēku bezatbildība vai neuzmanīga rīcība ar uguni, visbiežāk – nomesti nenodzēsti izsmēķi un bez uzraudzības atstāti vai nenodzēsti ugunskuri. Jau ilgu laiku ir novērojams sausums un šajā laikā aicinām cilvēkus būt īpaši uzmanīgus un piesardzīgus – izturēties atbildīgi, ugunskurus kurināt tikai tam paredzētās vietās, vai šajā karstumā vispār tos nekurināt, jo tikai viena dzirkstele var izraisīt postošu ugunsgrēku. Ilgstoši pieturoties sausam un karstam laikam, augsta ugunsbīstamība pastāv ne tikai mežos, bet arī pilsētās un privātmāju dārzos, tāpēc pat neliela dzirkstele var izraisīt ugunsgrēku, kas izplatoties sausajās konstrukcijās var būt postoši un plaši. Aicinām iedzīvotājus būt ļoti uzmanīgus – kārtīgi nodzēst izsmēķus, darbinot instrumentus, kas rada dzirksteles, izvēlēties vietu, kur nav degtspējīgi priekšmeti, bet pēc darbu beigām regulāri uzraudzīt darba vietu, nepārslogot elektroinstalācijas, darbinot ventilatorus, kondicionierus un cita elektroiekārtas vienlaicīgi,” skaidro Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu daļas inspektore leitnante Laura Košļeva.

Rīcība, ja meža izcēlies ugunsgrēks:

  • Ja meža ugunsgrēks izcēlies ugunskura kurināšanas rezultātā, uzreiz mēģiniet to nodzēst, sitot liesmas ar zariem, segu vai kādu citu pieejamu priekšmetu. Uguns jādzēš slīpiem sitieniem izdegušā laukuma virzienā.
  • Ja uguni nodzēst nav iespējams, nekavējoties brīdiniet pārējos un ejiet prom no ugunsgrēka vietas uz ceļu, meža stigu, lauku vai ūdenskrātuves krastu.
  • Virzieties perpendikulāri uguns izplatīšanās virzienam. Ja aiziet no uguns nav iespējams, iegremdējieties ūdenī vai apsedzieties ar samitrinātām drēbēm. Ja Jūs esat meža laukumiņā, noliecieties tuvāk zemei. Gaiss pie zemes ir mazāk sadūmots.
  • Izejot laukā no ugunsgrēka vietas, nekavējoties paziņojiet par to, zvanot uz vienoto ārkārtas izsaukumu tālruņa numuru 112!

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izveido piebraucamo ceļu Solā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...

Ģimeņu un tautas orientēšanās sacensības “Starts vasarai Viļakā”

2022.gada 28.maijā Viļakā pie “Ezertūres” notika Ģimeņu un tautas orientēšanās sacensības “Starts vasarai Viļakā”, ...

Pieredzes brauciens uz Valgu

Janvārī notika pieredzes apmaiņas brauciens, projekta Nr. LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus ...