Kur izdrukāt Covid – 19 sertifikātu Balvu novadā?

No 1. jūnija ikvienam ir iespēja elektroniski iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu.

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī vīrusu pārslimojusi. To var izmantot Latvijas Republikas teritorijā, piemēram, kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklēšanai.

Sertifikātu var saņemt:

 • Elektroniski – autorizējoties vietnē lv, ar kādu no drošas piekļuves līdzekli (internetbanka, eID karte, mobile ID);
 • Ja personai nav iespējas saņemt sertifikātu elektroniski, tad to var pieprasīt arī papīra formātā vienotajos valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Balvos: Partizānu ielā 14, Balvos, T: 66954809, e-pasts: balvi@pakalpojumucentri.lv

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

8.30 – 18.00
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
8.30 – 16.00

Baltinavā: Kārsavas ielā 16, Baltinava, T: 66954808, e-pasts: baltinava@pakalpojumucentri.lv

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

8.30 – 18.00
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
8.30 – 16.00

Benislavā: Bērzu ielā, 8. Benislava, Lazdukalna pagasts, T: 66954860, e-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Piektdienās
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
8.30 – 12.30
13.00 – 17.00
8.00 – 12.00
8.30 – 17.00

Rugājos: Kurmenes ielā  48, Rugāji, T: 66954841, pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
8.30 – 12.30 – 13.00 – 17.00
8.30 – 12.30 – 13.00 – 17.00
8.30 – 12.30 – 13.00 – 17.00
8.30 – 12.30 – 13.00 – 17.00
8.30 – 12.30 – 13.00 – 17.00

Viļakā: Abrenes ielā 26, Viļaka, T: 66954858, e-pasts: vilaka@pakalpojumucentri.lv

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00

Vienotajos valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros sniedz arī konsultācijas par elektronisko sertifikātu izdrukāšanu.

Pakalpojums ir BEZ MAKSAS

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 • Tīmekļvietnē lvnospiest pogu “Apskatīt savus sertifikātus”.
 • Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 • Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).

Lai izdrukātu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 • Tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv nospiest pogu “Apskatīt savus sertifikātus”.
 • Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 • Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus.
 • Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku.

Šobrīd ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:

 • Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.
 • Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem.
 • Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19.

Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību. Noskenējot QR kodu ar viedtālrunī esošo QR koda nolasīšanas aplikāciju, iespējams noskaidrot to, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, un pārliecināties, vai sertifikāts ir autentisks. QR kodu var noskenēt no sertifikāta digitālās versijas (piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifikāta izdrukas uz papīra.

Atgādinām, ka dodoties apmeklēt pasākumu vai ceļojot, līdzi jāņem arī personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte!

Informāciju apkopoja Iluta Mežule,
Balvu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un IT nodaļas vadītāja

Citas ziņas no šīs kategorijas

Domes sēde

DOMES SĒDE Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, ...

Pasākums “Draudzības čemodāns” Medņevā

Kā katru gadu, jauna sezona Medņevas Tautas namā iesākās ar pasākumu “Draudzības čemodāns”, kur ...

Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautas vēl piecas vērtības

Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma saraksts 2020. gadā papildināts ar piecām vērtībām, tādējādi turpinot pirms ...