Ārkārtas domes sēde

Ārkārtas domes sēde Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501 2021.gada 13.jūlijā, plkst.15.00

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.____/2021 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)
  2. Par Balvu novada pašvaldības iestāžu nosaukumu maiņu. (ziņo J.Annuškāns)
  3. Par kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu. (ziņo I.Blūma)
  4. Par pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. (ziņo I.Blūma)
  5. Par deputāta Andra Mežala pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. (ziņo I.Blūma)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jauni tūrisma pakalpojumi Ezertūrē

Projekta īstenotājs: Viļakas novada Medņevas pagasta zemnieka saimniecība “Sēnītes” Kontaktpersonas: Alvis Šmits, tālr. 26486751/ ...

Rekavas vidusskolā projektu nedēļā katrs dara, ko grib…

Šogad mūsu skolas projektu nedēļas mērķis bija piedāvāt skolēniem iespēju atbilstoši savām interesēm attīstīt ...

Informācija par projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001

2019.gada augustā un septembrī sekmīgi noslēdzās projektā Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ...