Diskutē par Balvu pilsētas pārvaldes izveidi

5.jūlija ārkārtas domes sēdē tika lemts par Viļakas pilsētas pārvaldes izveidi. Šādu pašu pārvaldi ir plānots izveidot arī Balvu pilsētai. Tāpēc šodien, 7.jūlijā, Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa un izpilddirektora vietnieki  Tamāra Locāne un Jānis Bubnovs  tikās ar nesen amatā stājušos p/a “SAN-TEX” direktoru Egonu Strumpi un pašreizējo Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītāju Aleksandru Sņegovu, lai pārrunātu turpmāko p/a “SAN-TEX” un plānotās Balvu pilsētas pārvaldes sadarbību, kā to turpmāk veidot, kā sadalīt pienākumus un atbildības sfēras. Līdz šim pašvaldības administrācijas Saimnieciskā nodaļa cieši sadarbojās ar p/a “SAN-TEX” dažādu saimniecisku jautājumu risināšanā tieši Balvu pilsētā, tāpēc būtiski ir saprast, kādas funkcijas varētu pārņemt Balvu pilsētas pārvalde. Kā viens no variantiem izskanēja, ka pilsētas pārvalde turpmāk varētu atbildēt par labiekārtošanas darbiem. Pēc tikšanās, kas bija arī tuvāka  savstarpējā iepazīšanās, secināja, ka darāmā ir daudz un ka noteikti jātiekas vēl, lai jau runātu par konkrētiem darbiem un darbības virzieniem. Lielākie izaicinājumi, ko tikšanās laikā atzīmēja p/a “SAN-TEX” direktors E.Strumpe, ir pašvaldības aģentūras tehniskā parka pilnveidošana un daudzdzīvokļu māju siltināšanas jautājums.

Lai iepazītos ar esošo situāciju pilsētā, rīt Sergejs Maksimovs un Egons Strumpe plāno apmeklēt nozīmīgākos Balvu infrastruktūras objektus.

Balvu novada domes un pašvaldības vadība šonedēļ tiekas ar apvienoto novadu darbiniekiem, lai pārrunātu, ko katrs no darbiniekiem ir veicis līdz šim, un kopā ar darbiniekiem diskutē par jaunizveidotā Balvu novada administrācijas struktūru. Pašlaik plānots, ka Balvu novada pašvaldības administrāciju veidos 10 nodaļas  – Kancelejas un personāla nodaļa, Juridiskā nodaļa, Iepirkumu nodaļa, Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļa, Attīstības plānošanas nodaļa, Nekustamā īpašuma nodaļa, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Tehniskā nodaļa, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pasākums ir izzinošs un baudāms!

15.oktobrī Viļakas Valsts ģimnāzijas 5. – 12.klašu skolēni apmeklēja projekta “Skolas soma” ietvaros koncertlekciju ...

“Starts vasarai” Viļakā!

Balvu novads ielūdz ikvienu interesentu 28. maijā atklāt vasaru Viļakā pasākumā “Starts vasarai” aktīvās ...