Uzlabots un nomarķēts “Green Way Riga – Pskow” posms Viļakas novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.”

Aktīvi strādājot Viļakas novada pašvaldības speciālistiem, ir izdevies uzlabot, zaļā ceļa posma no Kupravas tilta līdz robežkontroles punktam, infrastruktūru, projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” ietvaros. Svarīgi šo posmu bija sakārtot līdz vasaras sezonai, kas ir arī velobraucēju aktīvākais ceļošanas laiks, lai nodrošinātu tūristu un vietējo iedzīvotāju ērtu pārvietošanos “zaļā dzelzceļa” posmā.

21.jūnijā ar satiksmes ministra Tāļa Linkaiša un Viļakas novads priekšsēdētāja Sergeja Maksimova dalību tika atklāta “GREENWAYS RIGA-PSKOV” krustojuma zīme pie bijušās Mežvidu pamatskolas. Tika apskatītas arī atjaunotās telpas Viļakā, Pils ielā 14, kur tiks ierīkota velosipēdu restaurācijas un pulverkrāsošanas darbnīca, kā arī noma.

Viļakas novadā, posmā Kuprava – Žīguri – Mežvidi, pavasarī tika veikta ceļa tuvumā esošo krūmu izgriešana. Pēc tam tika veikta posma greiderēšana un uzlabošana, pievedot un iestrādājot granti konkrētās vietās. Par darbu veikšanu tika noslēgts līgums ar SIA “AVK Group”. Tika nomarķēts posms no robežkontroles punkta Vientuļi līdz Viļakai un bijušajai Mežvidu pamatskolai, ar velo maršruta zīmēm Nr. 15 abos virzienos. Šis posms ir savienojošais posms, kas ved pa Latvijas valsts un pašvaldības ceļiem. Uzstādīšanas darbus veica SIA “Makfors”. Savukārt pa bijušo dzelzceļa līniju no Kupravas tilta līdz Žīguriem un Mežvidu pamatskolai ir uzstādīti gulšņa kilometra stabiņi no 154 km līdz 171 km, krustojuma un informācijas gulšņu stabi, kā arī uzstādītas posma marķējuma zīmes. Par gulšņu izgatavošanu tika noslēgts līgums ar SIA “Taka M” un marķējuma zīmju izgatavošanu ar “I&L Reklāmdruka”, savukārt gulšņu uzstādīšanas darbus veica SIA “Kalna nami”.

Viļakas novada pašvaldība projektā vēl plāno:

  • turpināt uzlabot infrastruktūru bijušā dzelzceļa posmā no Kupravas tilta līdz robežkontroles punktam,
  • esošie gulšņi tiks papildināti ar informāciju par nozīmīgām dabas vērtībām un vēsturiskiem objektiem trases tuvumā,
  • Kupravā un Žīguros pie bijušajām dzelzceļa stacijām un Viļakā tiks uzstādīti informatīvie stendi,
  • pie Žīguru stacijas tiks labiekārtota atpūtas vieta,
  • paredzētas mārketinga aktivitātes un dalība tūrisma izstādēs.

Aicinām doties aktīvajā atpūtā, dodoties pastaigā vai velobraucienā pa “zaļajiem ceļiem”, un, lai varētu ar prieku baudīt apkārtējo dabu, būsim atbildīgi un savāksim aiz sevis, ievērojot principu “ko atnesi, to aiznes”.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Informāciju sagatavoja:  Inese Matisāne

Foto: Inese Matisāne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

“Atvērtās dienas laukos” 10.-13. jūnijā Viļakas novadā un tuvākajā apkārtnē Ziemeļlatgalē

“Lauku ceļotāja” rīkotajās “Atvērtās dienas laukos” astotajā gadā viesu uzņemšanai visā Latvijā pieteicies rekordliels ...

Paziņojums

Viļakas Mūzikas un  mākslas skola mācības 2.semestrī uzsāk ar 11.janvāri attālināti.

Sakām atā Helēnai- brīvprātīgajai jaunietei no Norvēģijas

Septembrī uzsākās ne tikai jauns mācību gads, bet Latvijā ieradās divas jaunietes no Armēnijas ...