Turpinās būvdarbi objektā angāra būvniecība Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanos

Angāra būvniecība ir projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/017 “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” aktivitāte. Projekta mērķis:  Revitalizēt degradētās teritorijas un izveidot uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai nepieciešamo kvalitatīvu infrastruktūru. Projekta vadošais partneris ir Balvu novada pašvaldība un sadarbības partneris Viļakas novada dome.

2021.gada maijā un jūnijā ir sekmīgi turpinājusies objekta – angāra būvniecība Šķilbēnu pagasta Šķilbēnos. Būvuzraugs Vilhelms Pužulis informē, ka būvfirma SIA “Ozolmājas” ir atbilstoši būvnormatīviem izbūvējuši ēkas pamatus, veikuši smilts blietēšanu pamatiem. Turpmākie darbi ir ēkas pieslēgšana pie Šķilbēnu pagasta ūdenssaimniecības. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Aivars Rutmanis no SIA “Ozolmājas” informēja, ka būtiski ir pieaugušas būvmateriālu izmaksas saistībā ar Covid-19 radīto krīzi pasaulē un citām ieviestajām sankcijām, tērauda konstrukcijas ir pasūtītas, vēl jāgaida, kamēr tās tiks izgatavotas, lai varētu uzstādīt  projektā plānotos sendvičpaneļus un turpināt ārsienu montāžu, veikt jumta izbūvi un plānotos iekšdarbus. Materiālu saņemšana šobrīd aizņem daudz reiz ilgāku laiku nekā pirms pandēmijas. Tā kā būvdarbus ir plānots beigt līdz 2021.gada beigām, tad SIA “Ozolmājas” cer, ka visi materiāli atnāks un būvdarbus būs iespējams pabeigt plānotajā laikā.

Uzbūvētajā ēkā – angārā būs pieejama elektrība, ierīkota ūdens apgāde un kanalizācija. Pēc ēkas uzbūvēšanas un pieņemšanas ekspluatācijā, tai tiks rīkota izsole un nodota lietošanā nomniekam.

Teksts un foto: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tieslietu ministrs apmeklēs Ziemeļlatgali

Pirmdien, 2.martā, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns apmeklēs Balvus un Viļaku, lai ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...