Izveidots zaļā ceļa velo-info punkts

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “GreenWays Riga – Viļaka” (“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) ir realizēta zaļā ceļa infrastruktūras aktivitāte.  Viļakas novada dome ir atjaunojusi ēku Pils ielā 14, Viļakā, kurā atradīsies velo-info punkts. Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta vadošais partneris ir Viļakas novada dome. Sadarbības partneri: Vidzemes tūrisma asociācija, Pleskavas reģiona tūrisma komiteja, Pleskavas rajona administrācija, Ostrovas rajona administrācija, Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona adminstrācija, Balvu novada dome, Gulbenes novada dome, Ērgļu novada dome, Ogres novada dome un Ropažu novada dome. Projekta asociētais partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija.

Viļakā zaļā ceļa velo-info punktā ir izveidots pakalpojums ikviena velo-tūristam un vietējam velosipēdu īpašniekam. Pie ēkas ārpusē ir uzstādīts elektro – velosipēdu uzlādes punkts. Iekštelpās ir pieejams sanitārais mezgls ar dušu un WC velo ceļotājiem. Par projekta līdzekļiem ir izremontēta telpa, kura ir iznomāta uzņēmējam, kurš sniegs velosipēdu remontu pakalpojumu, kuru varēs izmantot ikviens velosipēda īpašnieks. Telpās būs pieejama arī tūrisma informācija par tuvākā apkārtnē esošajiem nakšņošanas, ēdināšanas pakalpojumiem un apskates objektiem. Nākotnē ir iespējams atjaunot arī pārējās ēkā esošās telpas. Jumta nomaiņu, iekštelpu atjaunošanu veica būvfirma “SIA „AKVILONS Z”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “RS Property”, būvuzraugs Uldis Stuklis.

Projekta kopējais budžets ir  793036.00 Eur, Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 -2020.gadam ir 713732.40 Eur (90 % no projekta budžeta) un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā – 79303.60 Eur.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa 10.kārtu sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa 10.kārtu sabiedriskā labuma projektiem. Sludinājuma kopsumma: 100 ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta ...

Viļakas novada domes ārkārtas sēde 

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 12.03.2020. plkst.15.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...