Izlaidumi Rekavas vidusskolā

Tev ir simtiem iespēju šodien
savas nākotnes durvis vērt,
var aiz kurām lāsi pa lāsei
savu laimi un likteni svērt.

/ K. Apškrūma/

     Jau otro gadu pēc kārtas izlaidumi notiek netradicionāli. Bērzu meijām, baloniem un ziediem izrotātā pļaviņā pie skolas baltajiem bērziem pulcējās tikai skolotāji, absolventi un viņu vecāki. Šogad svētku dalībnieku nebija tik daudz kā parasti, jo ievērojām epidemioloģiskās drošības noteikumus, bet svētku prieks jau neslēpjas dalībnieku skaitā. Svētku prieku mēs paši radām savās sirdīs ar tuvo un mīļo cilvēku atbalstu un klātbūtni.

   Šogad Rekavas vidusskolas 9.klasi beidza deviņi apzinīgi, talantīgi un erudīti skolēni. Par augstiem mācību sasniegumiem, piedalīšanos un panākumiem olimpiādēs četriem skolēniem Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs pasniedza atzinības rakstus.

     Ar dziesmām jauniešus sveica Rekavas kultūras centra vadītājs Normunds Orlovs, kā arī veiksmi un izdošanos vēlēja 8.klase.

    Kopā ar šo klasi piecus gadus bija audzinātāja Ingūna Kaņepe: ”Šodien ar prieku un lepnumu raugos uz jums. Jūs esat saņēmuši savu pirmo izglītības dokumentu. Darba prieks, izziņas prieks, uzņēmība un neatlaidība svin pirmo lielo uzvaru. Pēdējais, pandēmijas ēnā pavadītais gads mums, tāpat kā visiem, nav bijis viegls-attālinātās mācības, motivācijas trūkums, nepietiekama savstarpējā komunikācija, pārmaiņas un neziņa. Bet, lai kā arī bijis, ar visu tikām galā. Neapstājieties pie sasniegtā! Lai piepildās sapņi! Esiet neatlaidīgi un mērķtiecīgi! Atcerieties, ka nav svarīgi pārspēt citu cilvēku veikumu. Pats svarīgākais ir augt, pilnveidoties un pārspēt savu paša veikumu. Nezaudējiet drosmi, ja kaut kas neizdodas, neskumstiet par sīkām neveiksmēm, jo no kļūdām mēs mācāmies daudz vairāk nekā no panākumiem. Esiet laimīgi un uz tikšanos 1.septembrī!” Audzinātāja atcerējās arī kopīgos pārgājienus uz Svātūnes ezeru ar nakšņošanu teltīs, peldēšanu, makšķerēšanu, zupas vārīšanu, desiņu cepšanu un citām jautrām izdarībām.

Vecāku vārdā runāja Inese Matisāne un pateicās par atbalstu un palīdzību bērniem mācību procesā, kā arī par iespējām, ko papildus mācībām piedāvā skola.

   Skolas direktore 9.klases skolēniem teica viedus vārdus par to, ka pamatizglītība ir tikai pamats turpmākajam izglītošanās procesam. Ir jāizvērtē, kas ir apgūts un kam vēl ir jāvelta laiks, lai pamati būtu stingri un stabili.

Pēc pāris stundām svinīgs vidusskolas noslēguma pasākums bija divpadsmitajai klasei.

Uzsākot svinīgo pasākumu, skolas direktore A. Golubeva  uzrunāja klātesošos: „Ir noslēdzies  šis neparastais mācību gads,  kurā lielāko daļu mācību laika strādājāt  attālināti. Tas bija liels izaicinājums gan jums, gan skolotājiem, gan vecākiem. Taču tāda attālināta mācīšanās, pašvadīta mācīšanās  lika kļūt jums atbildīgākiem, deva jaunu pieredzi un zināšanas, kas jums varētu noderēt arī turpmākajās mācību vai darba gaitās.

Jums šogad izpalika tādi skaisti pasākumi kā Skolas zvana svētki, Māmiņdienas koncerts, Žetonu vakars, taču tik un tā jūs esat pilntiesīgi Rekavas vidusskolas absolventi.

 Trīs vidusskolas  gadi aizlidojuši vēja spārniem. Un… kā turpināsies jūsu katra stāsts, ir tikai jūsu pašu ziņā, Vidusskola, tas ir tikai ievads, turpinājums jāraksta pašiem.”

Direktore pateicās skolēniem par dalību dažādos pasākumos – mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, mācību uzņēmumu veidošanā- un pasniedza pateicības.

Absolventu vārdā runāja Jurģis Milaknis. Katram skolotājam, kas mācīja klasi, bija atrasti pateicības vārdi par kaut ko īpašu. Paldies vārdi tika veltīti arī pārējiem skolas darbiniekiem un 11.klasei, kas parūpējās par izlaiduma vietas noformējumu.

Divpadsmitās klases izpildījumā skanēja skolas Žetonu vakaru himna – „Silavas valsis”.

12.klases audzinātājs Jānis Dokāns sveica savus audzēkņus ar vidusskolas beigšanu un vēlēja veiksmi turpmākā ceļa meklējumos.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs absolventiem vēlēja dzīvē atrast vietu, kur tiks pieņemti, saprasti un atbilstoši novērtēti. Neizpalika arī tradicionālā dāvana – ekskursija.

Nākamā divpadsmitā klase un audzinātāja Ilze Saidāne sveica absolventus, vēlēja sapņu piepildīšanos un veltīja viņiem M. Freimaņa dziesmu „Sapņu tilti”.

Pasākuma noslēgumā skolas direktore teica: „Skolas bezrūpīgais laiks nu aiz muguras. Tagad Jūs esiet jaunības ceļā, kas vedīs pret kalnu un arī no tā. Ceļš nebūs gluds kā iela vai taisns kā trotuāra mala.  Bet ir jāpazinās, ka nav tādas lietas kā neveiksme. Ja kaut kas neveicas, tad ziniet, ka vienkārši dzīve jūs vēlas pagriezt citā virzienā. Savā ceļā līdzi ņemiet ozola spēku un izturību, liepas diženumu un mazo laimes pogu arī lieciet plaukstā, lai tā liek atcerēties, ka Jūsu  izvēlētais ceļš būs  Jūsu laime, Jūsu dzīve.”

Paldies KC „Rekova” vadītājam Normundam Orlovam par atsaucību, pasākumu apskaņošanu un skanīgajām dziesmām.

Sadarbībā ar 9.un 12.klases audzinātājiem, Aina Keiša

Rekavas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Citas ziņas no šīs kategorijas

Zaļo ceļu iepazīšanās brauciens 18.-19.septembrī

“Development of the green tourism routes uniting the border regions of Latvia and Russia ...

Aktīvi būvdarbi Viļakas Valsts ģimnāzijā jūnijā un jūlijā

Jūnija un jūlija mēnešos aktīvi būvdarbus turpina Personu apvienība SIA “ĢL Konsultants” un Sabiedrība ...

Šogad “Baznīcu nakts” norisi varēs skatīties tiešraidē

“Baznīcu nakts” rīkotāji aicina 30.maija vakarā skatīties notikuma tiešraidi savās viedierīcēs, sekojot “Baznīcu nakts” ...