Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde tiek sasaukta 15.06.2021. plkst.14.00. Sēde notiek attālināti.

Darba kārtība:

1.Par nekustamā īpašuma Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kviešu druva” ar kadastra numuru 3892 001 0188, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

2.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14, Viļakā, Viļakas novadā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu

3.Par ieejas maksas noteikšanu grupas “ Musiqq” koncertam

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas PII darbinieku kolektīva ekskursija “Lietpratība manā dzīvē”

Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot ...

Izlaidums Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”

Ļauj krāsu rotaļām vēl sirdī ziedēt,Kaut dzīves vēji jaunas dzirkstis sēj.Liec sajust sev, ka ...