Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde tiek sasaukta 15.06.2021. plkst.14.00. Sēde notiek attālināti.

Darba kārtība:

1.Par nekustamā īpašuma Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kviešu druva” ar kadastra numuru 3892 001 0188, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

2.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14, Viļakā, Viļakas novadā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu

3.Par ieejas maksas noteikšanu grupas “ Musiqq” koncertam

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Vecvecāku pasākums „Namiņā”

Viena stunda laimes asaru, Trīsdesmit piecas minūtes sapņu, Desmit minūtes jauku domu, Bet nobeigumam, ...

Viļakas novada Sociālā dienesta PAZIŅOJUMS

par Grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents 2020.gada ...

Turpinās aktivitātes GreenPalette projekta ietvaros

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...