Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde tiek sasaukta 15.06.2021. plkst.14.00. Sēde notiek attālināti.

Darba kārtība:

1.Par nekustamā īpašuma Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kviešu druva” ar kadastra numuru 3892 001 0188, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

2.Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14, Viļakā, Viļakas novadā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu

3.Par ieejas maksas noteikšanu grupas “ Musiqq” koncertam

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

“Latgales prozas lasījumos 2021” uzvar Annele Slišāne

Decembra vidū izskanēja starptautiskais festivāls “Prozas lasījumi” un kā viens no tā noslēguma pasākumiem ...

Apstiprina pašvaldības atbalstītos uzņēmējdarbības projektus

Viļakas novada pašvaldības kārtējā domes sēdē, kas notika 2020.gada 25.jūnijā, tika pieņemts lēmums, kuri ...

Viļakas kultūras nama kolektīvs novēl…

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem Ved mūs pretim kādam baltam klusumam, Aiz kura ir kaut ...