Piegādāta eholote publisko ūdeņu pārvaldībai Viļakas novadā

Projekta Nr. 21-00-S0ZF03-000013 „Maluzvejas mazināšana Viļakas novada publiskajās ūdenstilpnēs”  realizācijas laikā, ir iegādāta eholote, tādējādi sekmējot veiksmīgāku un efektīvāku publisko ūdeņu pārvaldību Viļakas novadā.

Eholotes iegādes iespēju nodrošināja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZZ Grupa”, par kopējo attiecināmo summu 2190,00 EUR, t.sk. Viļakas novada domes līdzfinansējums 240,96 EUR.

Projektā iegādājās arī termokameru, lai pašvaldības policists veiksmīgi un efektīvi varētu veikt pārvaldes darbus Viļakas novada publiskajos ūdeņos, kā V. Vilciņš min, tad „šis projekts palīdzēs sekmīgi īstenot aktivitātes, publisko ūdenstilpņu veiksmīgākai apsaimniekošanai Viļakas novadā, kā arī mazināt maluzjevu, tādējādi saudzējot zivju resursus un rūpējoties par sugu daudzveidību ezeros.”

Laivu ar motoru Viļakas novada dome iegādājās pagājušajā gadā, īstenojot projektu 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā”.

Tekstu sagatavoja: Santa Šmite

Foto: Personīgais arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sasniegumi 2019./2020. mācību gadā

2019./2020.m.g. valstī tika organizētas 15 dažādu mācību priekšmetu olimpiādes. Astoņas no tām – bioloģijā, ...

Izdots 4.starptautiskā glezniecības plenēra katalogs

Viļakas novada dome ar Latgales kultūras programmas finansiālu atbalstu ir izdevusi 4. starptautiskā glezniecības ...

Ētikas kodekss dabā gājējiem

Šobrīd, kad aizvien biežāk cilvēki dodas atpūtas pasākumos dabā un daba palīdz risināt veselības ...