Viļakas novada dome izsludina atklātu konkursu uz Rekavas vidusskolas direktora amatu

Viļakas novada dome izsludina atklātu konkursu uz Rekavas vidusskolas direktora amatu

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības darbības jomā.
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas);
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos.
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule (līdz 1 (vienai) A4 lp.);
 • vispārējās izglītības iestādes attīstības vīzija (līdz 2 (divām) A4 lp);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums (skat. Nolikuma pielikumu Nr.1).

Mēs piedāvājam:

 • interesantu atbildīgu darbu draudzīgā, radošā kolektīvā;
 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • sociālās garantijas;
 • darba algu saskaņā ar MK noteikumiem.

Darba vietas adrese:

Skolas iela 1,Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads,

Dokumenti amata pretendentam jāiesniedz līdz 2021.gada 22.jūnijam plkst. 15.00

Dokumentus var iesniegt:

 • pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā (pēdējais pasta zīmoga datums 2021.gada 18.jūnijs) Viļakas novada domei, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas nov., LV – 4583;
 • elektroniski uz e-pastu: dome@vilaka.lv, dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 • personīgi aizlīmētā aploksnē Viļakas novada domes Vispārīgajā nodaļā, 204.kabinetā: darba dienās  no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.00 uz aploksnes jābūt norādei „Atklātam konkursam Rekavas vidusskolas direktora amatam”.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Viļakas novada dome informē, ka:

Jūsu amata konkursa pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu vakanta amata konkursa atlases norisi;

iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Viļakas novada dome

“Atklāta konkursa nolikums Rekavas vidusskolas direktora amatam”