Ir noslēdzies 2020./2021. mācību gads, un priekšā vasara – sapņi, brīvība, atpūta!

2020./2021.m.g. Latvijas mācību priekšmetu olimpiāžu sezonā kopumā aizvadītas 13 mācību priekšmetu valsts olimpiādes. Olimpiādes tika organizētas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, olimpiādes norisinājās attālināti – olimpiāžu vietnē edu.lu.lv.

Mūsu novada skolēni piedalījās 12 tiešsaistes olimpiādēs. Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās arī tiešsaistes Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO), kurā viena skolniece ieguva 2.vietu.

Mācību priekšmetu olimpiāžu otrajā (novada) kārtā no mūsu novada 5.-12.klašu piedalījās 71 skolēns (23,28% no 5.-12.kl. skolēniem).

Šajā mācību priekšmetu olimpiāžu sezonā ir iegūtas 23 godalgotas vietas:

Viļakas Valsts ģimnāzija – 7,

Rekavas vidusskola – 16.

Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti:

1.vieta – 3 skolēniem,

2.vieta – 3 skolēniem,

3.vieta – 5 skolēniem,

Atzinība – 12 skolēniem.

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8., 9.kl. 3.kārtā (valsts posms) mūsu novadu  pārstāvēja  Rekavas vidusskolas 9.klases skolniece Viktorija Supe.

Kā katru gadu,  arī šajā mācību gadā aktīvi zinātniski pētnieciskajā darbā piedalījās Viļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas vidusskolas skolēni

Latvijas 45.skolēnu zinātniskajā konferencē reģiona līmenī piedalījās 7 skolēni no mūsu novada – 2 Rekavas vidusskolas un 5 Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni.  Rekavas vidusskolas viena skolniece ieguva 3.pakāpes diplomu. Savukārt Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni ieguva divus 1.pakāpes diplomus, divus 2.pakāpes diplomus un   vienu Pateicību.

Četri Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni pārstāvēja mūsu novadu zinātniskajā konferencē Jelgavā 2021.gada 31.martā. Šajā  konferencē tiešsaistes režīmā piedalījās vairāk nekā pustūkstotis jauno zinātnieku.  Speciāli izveidotā tiešsaistes platformā skolēni interaktīvā veidā gatavoja un prezentēja savu zinātniskās pētniecības darbu digitālos plakātus. No 471 valsts konferencei izvirzītā zinātniskās pētniecības darba godalgoti tika 216 darbi, kurus prezentēja kopumā 254 skolēni.

No 216 godalgotajiem zinātniskās pētniecības darbiem pirmās pakāpes diplomus ieguva 45 darbi, otrās pakāpes diplomus ieguva 63 darbi, bet trešās – 108 darbi. Viļakas Valsts ģimnāzijas skolniece Santa Saida Valsts 45.zinātniski pētniecisko darbu konferencē ieguva 3.pakāpes diplomu.

Mācību gadu noslēdzot Izglītības, kultūras un sporta pārvalde godināja  Viļakas novada “Laureāts” . Diemžēl ar esošajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem nevarējām tikties klātienē, lai sajustu to gandarījuma sajūtu un prieku ikviena izglītojamā, pedagoga un vecāka acīs. Šogad Viļakas novada “Laureāts” saņēma 21 izglītojamais un 15 pedagogi par sasniegumiem izglītībā un sportā:

1.Egija Kokoreviča;
2.Anrijs Kokorevičs;
3.Santa Saida;
4.Edīna Kļava;
5.Simona Zaremba;
6.Antra Mūrniece;
7.Katrīna Ostrovska;
8.Kristiāna Kokoreviča;
9.Didzis Aleksāns;
10.Agija Grantiņa;
11.Viktorija Supe;
12.Amanda Buklovska;
13.Vineta Vizule;
14.Ardis Vizulis;
15.Jurģis Milaknis;
16.Rafaels Dmitrijevs;
17.Ēriks Circens;
18.Markuss Kozlovskis;
19.Emīls Pužulis;
20.Rolands Spridzāns;
21.Guna Ločmele.

Pedagogi:
1.Ingūna Kaņepe;
2.Maruta Brokāne;
3.Aina Cibule;
4.Ilze Saidāne;
5.Aija Leitena;
6.Klavdija Ivļeva;
7.Līga Leitena;
8.Evita Zaremba- Krīgere;
9.Sarmīte Šaicāne;
10.Gaļina Stepanova;
11.Lilita Šaicāne;
12.Veneranda Medne;
13.Madara Jeromāne;
14.Mārīte Supe- Tuča;
15.Ēvalds Vancāns.

Informāciju sagatavoja IKS pārvaldes speciālisti

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ja patīk darbs ko dari, Tu nenogursti

Septembrī Latvijā ieradās divas meitenes: no Armēnijas un Norvēģijas, lai veiktu brīvprātīgo darbu Viļakas ...

Pieminot Latvijas iedzīvotāju pirmās masu deportācijas 80. gadadienu

Pieminot Latvijas iedzīvotāju pirmās masu deportācijas 80. gadadienu, vienlaikus visā valstī notiks 1941. gadā ...

Pozitīvas pārmaiņas saimniecībā “Vītoliņi”

Saimniecības “Vītoliņi” saimnieks Viktors Sobols pagājšgad realizēja projektu Nr.2019-VND-2-06 “Uzņēmējdarbības attīstība Viļakas novada Šķilbēnu ...