Tapis topošā Balvu novada jaunatnes politikas plānošanas dokuments

Jau kopš 2020. gada rudens topošā Balvu novada jaunatnes darbinieki, jaunieši un interesenti piedalās projektā nr.VP2020/1.2-8 “Atpakaļ nākotnē”, lai izstrādātu Balvu novada jaunatnes politikas plānošanas dokumentu 2021.-2027.gadam.

Apzināta esošā situācija, izzinātas jauniešu vajadzības un vēlmes jauniešiem uzrunājošas vides veidošanai, uzklausīts jauniešu un speciālistu viedoklis, jaunatnes darbinieku redzējums, lai dokumentā tiktu ietverta ikviena svarīga joma un nākotnes sadarbība tiktu vērsta uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, izaugsmes veicināšanu un jauniešu līdzdalību sabiedrībā notiekošajos procesos.

25.maijā izstrādātais plānošanas dokuments tika apspriests jaunatnes konferencē „Atpakaļ nākotnē”, lai tālāk apstiprināšanai to iesniegtu jaunievēlētajai Balvu novada lēmējvarai.

Aicinām ikvienu jaunieti paust savu viedokli un izteikt vajadzības arī turpmāk, jo tikai tā ir iespējams jūs sadzirdēt un zināt, kas jums ir aktuāli. Īpaši vēlamies uzklausīt jauniešus, kuri vairs nemācās skolā, uzsākuši darba gaitas un veido savu patstāvīgo dzīvi novadā. Tuvākajā laikā tiks veidota Jauniešu dome, kā dalībnieki pārstāvēs visa Balvu novada jauniešu intereses un regulāri tiksies ar novada lēmējvaru, domes speciālistiem, lai kopīgi risinātu jauniešiem aktuālus jautājumus un iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos.

Pateicamies ikvienam, kurš ieguldīja darbu plānošanas dokumenta izstrādē un nebija vienaldzīgs, pārstāvot jauniešu intereses un diskutējot par nākotnes vīzijām.

Šobrīd dokuments ir apskatāms Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu mājaslapās, taču tuvākajā laikā tiks izveidota tā gala versija, kas tiks iesniegta lēmējvarai.

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne

 

 

 

Informācijai “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Piegādāts sniega motocikls zivju resursu aizsardzībai

Šī gada oktobra sākumā, Balvu novada pašvaldība, saņēma sniega motociklu ar piekabi, Valsts Zivju ...

PAZIŅOJUMS par Balvu novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību

Balvu novada dome ar 2021.gada 29.jūlija lēmumu „Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu, locekļu ...

Dzejas svētki Viļakas Valsts ģimnāzijā

       Reizē ar rudens zeltītajiem saules stariem, daudzkrāsainajām asterēm un gladiolām Latvijā jau daudzus ...