Maija lūgšanas

Šogad 2021. gadā klusāk un nemanāmāk, individuāli, divatā, ģimenes lokā vai neliela interesentu grupa pulcējas pie ciemu, ceļmalu un kapsētu krucifiksiem, lai dziedātu visskaistākās dziesmas Dieva un Dievmātes godam.

Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma centrs 2020. gadā oktobrī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļāva “Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē”. Gatavojot šo pieteikumu, Viļakas novadā 82 cilvēki apliecināja, ka prot, kopj, uztur un piedalās maija dziedājumos. Cilvēku sirds darbs ir pamanīts un novērtēts valsts līmenī. Bet tikai Dievs redz ikviena cilvēka degsmi, lūgšanu no sirds un patieso aicinājumu saglabāt šo katolisko tradīciju. 

Šogad atzīmējam bīskapa Kazimira Duļbinska 115. dzimšanas dienu. Būdams vēl students Garīgajā seminārā Kazimirs Duļbinskis Katoļu Dzeivei rakstīja: “Myusu zemīte, reizē ar katolicizma ivesšonu ir atvalata J. Marijas godībā. Tod pricojames, Moras zemes barni, ka mums ir duta tik loba Mote un sevišķi maja mēnesī syutisim jai sovas pateicības. Steigsimes pi maja mēneša Karalines na- tikai sivites un barni, bet vysi, itin vysi: veiriši un sivites, jauni un vāci, mocati un namocati. Steigsimes vysi maja mēnesī uz baznīcu pi J. Marijas oltorim. Pulcesimes vysi, jaukajūs maja vokorūs, pi kristim, kur skandynosim J. Marijai par gudu slavas dzismas, litāniju un lyugsonas. Kruņosim J. Marijas, dabasu un zemes Karalines oītorus, tālus un bildes ar skaistim puču vainagim. Darynosim J. Marijai kruņus gon nu ruzem, gon nu engela Gabriela vordim, gon nu slavas dzismem un sevišķi nu lobim dorbim. Sevišķi nu lobim dorbim soku topec, ka mes cytus kruņus mokām gon darynot, bet ar lobim dorbim moz asam pricynojusi myusu Keninini. Biži atsagoda tai, ka mes nu baznīcas voi krista uz mojom atsagrisdami vins utru apmatojam, aprunojam, pat aplomojam un mojos atnokuši ceļam naidu, meklējam atsaribšonu un t. t. Voi tej ir J. Marijas gudynošona? Litai daridami mes meidam kojom vysus cyta veida kruņus un nadudam vitas ni šovos sirdīs, ni mojôs „mira Daritojai”, topec ari navaram gaidīt svētības sovā dzeivē. Ceļsim gudā J. Mariju ar vordim un dorbim un iei bvus vvsod ar mums.” /Katoļu dzeive, Nr.5, 1930./

Pat pēc 90 gadiem cienījamā bīskapa Kazimira Duļbinska padomi ir aktuāli, arī mūsdienās esam aicināti tiem sekot. Lai Dievs svētī cilvēkus, kuri uztur dzīvo šo tradīciju un dod veselību un spēku vēl daudzus gadus piedalīties maija dziedājumos, un lai Dievs iededz arvien vairāk cilvēku sirdīs degsmi pateikties un godāt Dievmāti.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: pr. Guntars Skutels un Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē

Paldies Dievam par ikvienu cilvēku, kurš organizē maija dziedājumus Ziemeļlatgalē un aicina publiski vai ...

Dzims dzeja un pildīsies dvēseles trauks

Kad dabas paletē košākais akcents ir ceriņu ziedi, un patīkami reibina to smarža, bibliotēkas ...