Apstiprināti divi VZF projekti

Viļakas novada domes īstenos divus VZF projektus, tādējādi īstenojot Apsaimniekošanas noteikumu plānu Viļakas ezerā un uzlabojot publisko ūdeņu pārvaldību.

Projekta Nr. 21-00-S0ZF03-000013 „Maluzvejas mazināšana Viļakas novada publiskajās ūdenstilpnēs” mērķis ir mazināt maluzvejniecību Viļakas novada publiskajās ūdenstilpnēs, iegādājoties aprīkojumu, eholoti un termokameru, un nodrošinot efektīvu ūdenstilpņu pārvaldi. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5190,59 EUR, t.sk. Viļakas novada domes līdzfinansējums 11% jeb 570,96 EUR.

Projekta Nr. 21-00-S0ZF02-000009 „Zandartu pavairošana Viļakas ezerā” mērķis ir pavairot zandartus Viļakas ezerā, nodrošinot Viļakas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas un ilgtspējas pasākumu ieviešanu. Projekta ietvaros tiks pavairoti 5000 vienvasaras zandarta mazuļi un kopējās attiecināmās izmaksas ir 1477,65 EUR, t.sk. Viļakas novada domes līdzfinansējums 11% jeb 161,54 EUR.

Abu projektu īstenošanas laiks ir līdz šī gada novembrim.

Tekstu sagatavoja: Santa Šmite