Jaunizveidojamā Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas pašvaldības ir izstrādājušas jaunizveidojamā Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 1.versiju. Administratīvās struktūras projekta izstrāde aizsākās vēl 2020.gada nogalē ar mērķi izveidot pamatotu jaunizveidojamā Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūru, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju. Struktūras projekta izstrādē aktīvi iesaistījās gan Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada domju vadība un pašvaldības specialisti, lai nodrošinātu atklātu, efektīvu un saprotamu pašvaldību apvienošanās procesu.

Izstrādes ietvaros pašvaldības aicina visu četru novadu iedzīvotājus iepazīties ar administratīvās struktūras projekta kopsavilkumu. Priekšlikumus un idejas administratīvās struktūras projekta pilnveidei var iesniegt rakstot uz Balvu novada domes e-pastu – dome@balvi.lv, Baltinavas novada domes e-pastu – dome@baltinava.lv, Rugāju novada domes e-pastu – dome@rugaji.lv  un Viļakas novada domes e-pastu dome@vilaka.lv  līdz š.g. 24.maijam.

Jaunveidojamā Balvu novada apvienošanās projekts

Balvu novada administrācijas modelis

Citas ziņas no šīs kategorijas

Stāstniece Līga Reitere Rekavas vidusskolā

Šonedēļ projekta “Latvijas skolas soma “ ietvaros Rekavas vidusskolā viesojās stāstniece Līga Reitere, kura ...

Par pagastu un novadu nosaukumiem sakarā ar reģionālo reformu

Sakarā ar paredzamo administratīvi teritoriālo reformu, kas saistīta gan ar izmaiņām pagastu pašreizējā statusā, ...

Stiglovas gravas sakopšanas talka

Dabas aizsardzības pārvalde, turpinot iesākto iniciatīvu “Daru labu dabai” jau trešo gadu aicināja uz ...