Jaunizveidojamā Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas pašvaldības ir izstrādājušas jaunizveidojamā Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 1.versiju. Administratīvās struktūras projekta izstrāde aizsākās vēl 2020.gada nogalē ar mērķi izveidot pamatotu jaunizveidojamā Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūru, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju. Struktūras projekta izstrādē aktīvi iesaistījās gan Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada domju vadība un pašvaldības specialisti, lai nodrošinātu atklātu, efektīvu un saprotamu pašvaldību apvienošanās procesu.

Izstrādes ietvaros pašvaldības aicina visu četru novadu iedzīvotājus iepazīties ar administratīvās struktūras projekta kopsavilkumu. Priekšlikumus un idejas administratīvās struktūras projekta pilnveidei var iesniegt rakstot uz Balvu novada domes e-pastu – dome@balvi.lv, Baltinavas novada domes e-pastu – dome@baltinava.lv, Rugāju novada domes e-pastu – dome@rugaji.lv  un Viļakas novada domes e-pastu dome@vilaka.lv  līdz š.g. 24.maijam.

Jaunveidojamā Balvu novada apvienošanās projekts

Balvu novada administrācijas modelis

Citas ziņas no šīs kategorijas

Muzejpedagoģiskā programma “1991.gada barikādes atceroties”

Janvāris ir laiks, kad atceramies 1991.gada barikādes, tā laika notikumus un cilvēkus. Katru gadu ...

Ārkārtas domes sēde

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2021.gada 15.jūlijā, ...