Uzsāksies būvdarbi objektā angāra būvniecība Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanos

Angāra būvniecība ir projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/017 “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” aktivitāte. Projekta mērķis:  Revitalizēt degradētās teritorijas un izveidot uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai nepieciešamo kvalitatīvu infrastruktūru. Projekta vadošais partneris ir Balvu novada pašvaldība un sadarbības partneris Viļakas novada dome.

Iepirkuma procedūrā uzvarējusi būvfirma SIA “Ozolmājas” ir iesniegusi visus dokumentus Viļakas novada Būvvaldē, lai saņemtu atļauju būvdarbu uzsākšanai. Būvdarbus ir plānots veikt par summu 178482.73 Eur (bez PVN).

Uzsākot būvdarbus, būvējot jaunu objektu vai atjaunojot esošu ēku, bieži vien ir grūti iztēloties kā izskatīsies būve, kad to uzbūvēs. Pirms būvdarbu uzsākšanas Šķilbanos ir redzams vienkāršs lauks, kurā tiks uzbūvēts angārs. Uzbūvētajā ēkā – angārā būs pieejama elektrība, ierīkota ūdens apgāde un kanalizācija. Pēc ēkas uzbūvēšanas un pieņemšanas ekspluatācija, tai tiks rīkota izsole un nodota lietošanā nomniekam.

Būvuzraudzību nodrošinās IK Vilhelms Pužulis. Būvprojektu izstrādāja SIA “Efekta” un objekta atbildīgais autoruzraugs būs Gundega Ābelīte.

Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Foto: pirms būvdarbu uzsākšanas

Citas ziņas no šīs kategorijas

Muzejpedagoģiskā programma “Barikādes Latvijā un atmodas laika notikumi Viļakas apkārtnē”

Šogad aprit 31 gads kopš barikādēm. Notikumi pasaulē maina pierasto lietu kārtību, tāpēc šogad ...

DI vecāku sanāksme

2020.gada 18.jūnijā Viļakas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) tika aicināti DI projekta vecāki ...