Noslēdzies Talkošanas rallijs Viļakas novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

No 19.-25.aprīlim ik vienam interesentam bija iespēja piedalīties Talkošanas rallijā Viļakas novadā un noiet 6000, 10 000 vai 14 000 soļus pretī tīrākai videi, solo, duo vai mājsaimniecības ietvaros. Talkošanas vietu varēja izvēlēties paši talkotāji vai arī doties vienā no ieteiktajiem maršrutiem, ko sastādīja Viļakas novada domes Tehniskā nodaļa un Tūrisma informācijas centrs.

Nedēļas laikā, Viļakas novadā, Talkošanas rallija, ietvaros, varēja sastapt 31 dalībnieku, kas cītīgi, visa novada teritorijas ietvaros, talkoja lielākus un mazākus maršrutus, bet neatkarīgi no tā, kopīgais secinājums bija viens – ļoti daudzi atkritumi nav atraduši ceļu uz konteineriem un ir nonākuši tur, kur tiem nebūtu jābūt- dabā! Radās arī dažādi priekšlikumi, varbūt šāda akcija jārīko katru gadu, varbūt ik viens soļotājs un pastaigu cienītājs, izejot ārā, katru reizi varētu paņemt maisiņu līdzi, lai varētu savākt atkritumus pa ceļam. Diemžēl aktivitātes laikā, dalībnieki bija atraduši „atkritumu baseinus”, kur ilgstoši un regulāri tika vesti un izgāzti atkritumi kā dabā, tā arī ciemā, turpat visiem pie mājām. Tāpēc aicinājums ir rūpēties par dabu ne tikai tad, kad ir Lielā talka vai vides aktivitātes, bet katru dienu, metot atkritumus tiem paredzētajās vietās un konteineros, šķirojot un aizrādot tiem, kas vieglu roku var izmest pa logu kafijas krūzes, dzērienus, čipsu pakas utml., kopā ir spēks un kopā mēs varam padarīt mūsu vidi un apkārti tīrāku un labāku!

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem, jūs paveicāt milzīgu darbu un esam gandarīti, ka, neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem, jūs nenobijāties un padarījāt mūsu novadu tīrāku!

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Tekstu sagatavoja projekta vadītāja: Santa Šmite

Foto: Dalībnieku iesūtītās/publicētās bildes

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Jaunieši dodas pieredzes apmaiņas braucienā

Skolēnu parlaments ir kā saite starp skolēniem un skolotājiem, tāpat tas spēj ietekmēt skolēnu ...

Izskanējuši Lieldienu koncerti Viļakā un Borisovā

Pirmajās Lieldienās ikviens tika laipni gaidīts uz svētku koncertiem kultūras iestādēs Viļakā un Borisovā. ...

Viļakas pilsētas pārvaldē ierīko ugunsdrošības signalizācijas sistēmu

Viļakas pilsētas pārvaldē projekta Nr. LV-III-058 “Joint actions of Green palette and NATTOUR projects ...