Ir uzsākti labiekārtošanas darbi DI projekta ietvaros

Projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība Viļakas novadā”  ietvaros tiks izveidota un labiekārtota infrastruktūra Viļakā, sociālo pakalpojumu sniegšanai:

  1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma telpu ierīkošana bērniem ar FT, Tautas ielā 6;
  2. Grupu dzīvokļa izveidošana personām ar GRT, Balvu ielā 10;
  3. Dienas aprūpes centra izveidošana personām ar GRT, Abrenes ielā 9.

Līdz šim ir noslēgušies būvdarbi Balvu ielā 10 un Abrenes ielā 9 un noris iepirkumi ēku un telpu labiekārtošanai.

Pirmais iepirkums DI ēku labiekārtošanai tika izsludināts jau 17.februārī, bet sakarā ar nepieciešamību precizēt dažādu preču izmērus, tas tika pārtraukts. Pēc preču tehnisko parametru precizēšanas,  22.02.2021., 11.03.2021. un 17.03.2021. iepirkumi mēbeļu, saimniecības preču un elektropreču iegādei un piegādei tika izsludināti atkārtoti. Līdz šodienai ir noslēgušies iepirkumi par dažādu saimniecības preču un elektrotehnikas piegādi.

Iepirkumu komisija veic iepirkumā par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu DI ēkām iesniegto piedāvājumu vērtēšanu un lēmums par to, kurš uzņēmums piegādās un uzstādīs mēbeles grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centrā, vēl nav pieņemts. Ja iepirkumā iesniegtie piedāvājumi atbildīs iepirkuma nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem, plānots, ka uz aprīļa beigām jau būs zināms, kad telpas tiks aprīkotas ar mēbelēm un kad varētu uzsākt pakalpojumu sniegšanu.

 

Projekts “ Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

 

Tekstu sagatavoja: projekta vadītāja Santa Šmite

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada pašvaldība – Goda Ģimenēm draudzīga pašvaldība

Balvu novada pašvaldība Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022” saņem ...

Prezentē Zaļo ceļu “Rīga –Pskow ” tūrisma salidojumā Ērgļos

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild  Balvu ...

Sakām atā Helēnai- brīvprātīgajai jaunietei no Norvēģijas

Septembrī uzsākās ne tikai jauns mācību gads, bet Latvijā ieradās divas jaunietes no Armēnijas ...