Ir uzsākti labiekārtošanas darbi DI projekta ietvaros

Projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība Viļakas novadā”  ietvaros tiks izveidota un labiekārtota infrastruktūra Viļakā, sociālo pakalpojumu sniegšanai:

  1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma telpu ierīkošana bērniem ar FT, Tautas ielā 6;
  2. Grupu dzīvokļa izveidošana personām ar GRT, Balvu ielā 10;
  3. Dienas aprūpes centra izveidošana personām ar GRT, Abrenes ielā 9.

Līdz šim ir noslēgušies būvdarbi Balvu ielā 10 un Abrenes ielā 9 un noris iepirkumi ēku un telpu labiekārtošanai.

Pirmais iepirkums DI ēku labiekārtošanai tika izsludināts jau 17.februārī, bet sakarā ar nepieciešamību precizēt dažādu preču izmērus, tas tika pārtraukts. Pēc preču tehnisko parametru precizēšanas,  22.02.2021., 11.03.2021. un 17.03.2021. iepirkumi mēbeļu, saimniecības preču un elektropreču iegādei un piegādei tika izsludināti atkārtoti. Līdz šodienai ir noslēgušies iepirkumi par dažādu saimniecības preču un elektrotehnikas piegādi.

Iepirkumu komisija veic iepirkumā par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu DI ēkām iesniegto piedāvājumu vērtēšanu un lēmums par to, kurš uzņēmums piegādās un uzstādīs mēbeles grupu dzīvokļu un dienas aprūpes centrā, vēl nav pieņemts. Ja iepirkumā iesniegtie piedāvājumi atbildīs iepirkuma nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem, plānots, ka uz aprīļa beigām jau būs zināms, kad telpas tiks aprīkotas ar mēbelēm un kad varētu uzsākt pakalpojumu sniegšanu.

 

Projekts “ Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

 

Tekstu sagatavoja: projekta vadītāja Santa Šmite

Citas ziņas no šīs kategorijas

Aktualitātes Veselības veicināšanas projektā

Šogad pirmajā ceturksnī veiksmīgi iesākām realizēt jaunas aktivitātes projektā Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības veicināšanas un slimību ...

Šonedēļ sāk darboties vakcinācijas centri Balvos, Olainē, Dobelē, Valmierā un Līvānos

Ievērojot SARS CoV-2 vīrusa Omikron varianta straujo izplatību Eiropā un, lai mazinātu plašas Covid-19 ...

Aicinām pieteikties 2021./2022. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi no 1. februāra ...