Piedalies izglītības iestādes logo izveides konkursā!

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde rīko izglītības iestādes logo konkursu.

Konkursā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona.

Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena 2021. gada 30. aprīlis  līdz   plkst. 17:00.Darbs jāiesniedz elektroniski,  norādot  darba  nosaukumu, izstrādātāja vārdu un uzvārdu un e-pastu, telefonu saziņai. Darbus iesniedziet rakstot un tos sūtot uz e-pastu  vilaka.bernudarzs@inbox.lv.

Konkursa nolikums

Citas ziņas no šīs kategorijas

Žīguru līnijdejotājas piedalās starpnovadu līnijdeju sadancī Mālupē

Lec, saulīte, lec saulīte,Spīd ar mūsu sētiņā!Ir mums tava gaišumiņaVajadzēt vajadzēja.            Jau piekto ...

Atklājām velo-info punktu

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...