Noslēdzies 2021.gadā Viļakas novada domes rīkotais projektu konkurss uzņēmējiem

Neskatoties uz nedaudz neierastajiem projekta izstrādes gaitas nosacījumiem, jo konsultācijas bija iespējams saņemt tikai e-vidē, ir iesniegti 13 projektu pieteikumi. Divi pieteikumi ir saņemti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un 11 pretendenti izmantoja iespēju pieteikumu ievietot Viļakas novada domes pastkastītē, kas atrodas galvenās ieejas priekštelpā.

Kopējā 13 iesniegto projektu summa ir 31731.85 Eur, no pašvaldības pieprasa 25623.01 Eur, līdzfinansējumu plānotu nodrošināt 6121.64 Eur apmērā. Pieejamais finansējums projektu konkursā ir 16000.00 Eur.  Visaktīvāk šogad iesniegtos projektus vēlētos realizēt Medņevas pagastā.  Sešu projektu realizēšanas vieta plānota Medņevas pagastā, trīs plānots realizēt Šķilbēnu pagastā, divus – Viļakā, vienu – Susāju pagastā un viens pretendents pakalpojumu sniegtu klienta adresē.

Četri pretendenti ir reģistrējuši savu uzņēmējdarbību, pārējie reģistrēs uzņēmējdarbību, ja pašvaldība atbalstīs iesniegto ideju. Desmit pretendenti ir vecumā līdz 30 gadiem un trīs pretendenti ir vecāki nekā 30 gadi. Trīs projekti ir iesniegti tūrismā, viens lauksaimniecībā, pārējie dažādu pakalpojumu sniegšanā.

Projektus vērtēs Viļakas novada domes apstiprinātā vērtēšanas komisija. Gala lēmumu, kuri projektu iesniedzēji saņems atbalstu, pieņems Viļakas novada domes deputāti aprīļa domes sēdē.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Iekļaujošas vides veidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem

Šogad, pavasarī tika noslēgti divi būvdarbu līgumi ar SIA „Ozolmājas”, lai īstenotu projektu Nr. ...

Baltijas valstu vienotība plenērā „Valdis Bušs 2020”

Gleznojot, dziedot un muzicējot nemanot ir pagājis 4.starptautiskais glezniecības plenērs “Valdis Bušs 2020” (projekts ...