Projektu konkurss Viļakas novada uzņēmējiem

Viļakas novada dome 2021.gadā izsludina projektu konkursu topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem Viļakas novadā.  Konkursa mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Viļakas novada teritorijā, atbalstot jauniešu un jaunus uzņēmējus biznesa ideju īstenošanu un attīstību, kā arī popularizēt uzņēmējdarbību kā jauniešu karjeras izvēli.

Aicinām uzņēmējdarbības projektu konkursā piedalīties fiziskas personas, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību Viļakas novadā, pašnodarbinātos, mājražotājus, individuālos komersantus (IK), zemnieku saimniecības (z/s), mazos uzņēmējus, kuri uz projekta iesniegšanas brīdi nav darbojušies ilgāk par pieciem gadiem, bet ja projekta iesniedzējs projektu īsteno tūrisma nozarē, projekta iesniedzējam kopējais apgrozījums nevar būt lielāks pēdējā noslēgtajā gadā līdz 5000,00 Eur.

Projektu pieteikumi no 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.martam iesniedzami:

  • Viļakas novada domes pasta kastītē (ienākot pa centrālo ieeju), Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583, ne vēlāk kā 2021.gada 31.martam plkst. 17.00).
  • nosūtot pa pastu adresētu Viļakas novada domei, Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583 ar norādi – pieteikums Viļakas novada domes uzņēmējdarbības konkursam (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2021.gada 26.martam).
  • iesniedzot elektroniskā veidā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e–pastu: dome@vilaka.lv, ar norādi pieteikums Viļakas novada domes uzņēmējdarbības konkursam, e-parakstīts dokuments ne vēlāk kā 2021.gada 31.martam plkst. 17.00).

Projekti ir jāīsteno no 2021. gada 1.maija līdz 2021. gada 30.novembrim. Konkursa projektu realizācijai paredzētais kopējais finansējums no Viļakas novada pašvaldības budžeta ir  16000,00 EUR. Vienam projektam atbalsta summa nepārsniedz 2000,00 EUR, bet var iesniegt projektus arī par mazāku summu. Līdzfinansējumu projekta iesniedzējs nodrošina 10 % apmērā no projekta kopējās summas. Līdzfinansējums ir naudas līdzekļi. Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti paredz ieguldījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un paplašināšanai, ieguldot pamatlīdzekļu (t.sk. programmnodrošinājuma) un mazvērtīgā inventāra iegādē, veicot būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas darbus un iegādājoties būvmateriālus.

Informatīvais seminārs 2021.gada 9.martā plkst. 10.00 tiešsaistē internetā: https://ej.uz/seminars_uznemejiem  vai garā saite: https://zoom.us/j/94689220070?pwd=L1lXYlhCNWVCUW04MTdKdkFreXFHZz09Tikšanās ID: 946 8922 0070, kods: 709202. Konsultācijas tikai e-vidē: vineta.zeltkalne@vilaka.lv (par veidlapas aizpildīšanu) un gramatvediba@vilaka.lv (par naudas plūsmu).

Projektu konkursa:

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas