Jaunatnes forums „Ar skatu nākotnē”

Turpinās projekts nr. VP2020/1.2-8 „Atpakaļ nākotnē”, kā mērķis ir izveidot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu 2021.-2027.gadam, kas būs aktuāls visam jaunizveidotajam Balvu novadam, apvienojoties Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadiem.

2021.gada 17.martā notika jauniešu forums „Ar skatu nākotnē”, kas norisinājās tiešsaistes platformā Zoom un vienoja vairāk kā simts dalībnieku. Foruma mērķis bija izzināt jauniešu vajadzības, vēlmes un izaicinājumus, lai izprastu esošo situāciju novados, veicinātu jauniešu saliedētību, sadarbību ar speciālistiem, organizācijām un lēmējvaras pārstāvjiem, pats galvenais, lai kopīgi spētu izvirzīt prioritātes un mērķus jaunā novada jaunatnes jomas darbībā.

Forumā tika diskutēts par tādām tēmām kā jauniešu līdzdalība, brīvprātīgais darbs, neformālā izglītība, uzņēmējdarbība, izklaide un sports, kā arī drošība un dzīves kvalitāte. Foruma laikā būtiski bija noskaidrot dalībnovadu jaunatnes jomas labās prakses piemērus un izaicinājumus, lai kopīgi ģenerētu idejas jauniešu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tāpat jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem, deputātiem un organizāciju pārstāvjiem tika dota iespēja iepazīties ar jaunatnes jomu Latvijā un Gulbenes novada labās prakses piemēru neformālās izglītības organizēšanā. Forums deva iespēju veidot dialogu arī ar lēmējvaras pārstāvjiem, kas ir būtiski, veidojot redzējumu par jomu, jo politiķi ir tie, kas pieņems gala lēmumus reformas jautājumos.

Šobrīd notiek forumā iegūtās informācijas apkopošana un analīze, ikviens jaunietis un interesents aicināts sazināties ar sava novada jaunatnes darbiniekiem un paust savu viedokli un idejas jaunatnes jomas tālākai attīstībai. Maija mēnesī notiks jaunatnes konference, kur tiks apspriests izveidotais jaunatnes politikas plānošanas dokuments, ko jūnijā plānojam iesniegt jaunizveidotā novada lēmējvarai. Pateicamies ikvienam par veltīto laiku un dalību forumā!

Sīkāka informācija par foruma rezultātiem un notiekošā projekta aktualitātēm pieejama projekta Facebook lapā  https://www.facebook.com/atpakalnakotne.

Foruma dalībnieku sniegto informāciju apkopoja projekta koordinatore un Viļakas novada jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne

Foto no projekta arhīva

Informācijai “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas