Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijas PAZIŅOJUMS par iecirkņu komisiju izveidošanu 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013. gada 25. janvāra Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, noteikt iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu:

no 2021.gada 22.marta  līdz  2021.gada 9.aprīļa plkst. 17.00

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājaslapā www.cvk.lv – tiesību akti – veidlapas –  Iec_kom_kand_pieteikums_PV2021.pdf (cvk.lv)

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt:

  • Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, ieeja no pagalma puses, 1.stāvā pastkastītē “Iesniegumi novada pašvaldībai”);
  • Viļakas novada domē (Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583);
  • Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570);
  • Baltinavas novada domē (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594);
  • Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijā (Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvs pastkastītē “Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisija”).

Vēlēšanu iecirkņi:

Vēlēšanu iecirkņa numurs Vēlēšanu iecirkņa nosaukums Vēlēšanu iecirkņa adrese
318 Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
319 Balvu sākumskola Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501
320 Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501
321 Viļakas novada dome Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
322 Baltinavas novada dome Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
323 Balvu pagasta kultūras un sporta centrs “Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561
324 Bērzkalnes pagasta pārvalde Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590
325 Bērzpils pagasta Saieta nams Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576
326 Briežuciema pagasta Tautas nams “Gaismas” , Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595
327 Krišjāņu Tautas nams Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574
328 Kubulu pagasta pārvalde Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566
329 Kupravas pagasta pārvalde Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Viļakas novads, LV-4582
330 Lazdukalna Saietu nams Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577
331 Lazdulejas pagasta pārvalde “Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu novads, LV-4592
332 Medņevas Tautas nams Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4583
333 Rugāju novada dome Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
334 Susāju pagasta pārvalde Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
335 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs “Rekova” Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
336 Tilžas pagasta Kultūras nams Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572
337 Vectilžas pagasta pārvalde Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572
338 Borisovas Tautas nams “Liepukalni”, Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-4585
339 Vīksnas pagasta pārvalde “Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580
340 Žīguru kultūras nams Viļakas iela 25A, Žīguru pagasts, Viļakas novads, LV-4584

Kontaktinformācija:

Komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins tel. 29118683 e-pasts: ivars.logins@llkc.lv
Komisijas sekretāre Ilona Blūma tel. 26563934 e-pasts: ilona.bluma@balvi.lv

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolas skolēnu aktivitātes mācību gada sākumā

Mācību darba ikdienu dara interesantāku tas, ka sākam ieviest jauno kompetencēs balstīto saturu. 10.a ...

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Ārkārtas Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 25.janvārī plkst.11.00. Sēde ...