Iespēja tūrisma pakalpojuma sniedzējiem

Partnerības aicina reģionu plānotājus, velotūrisma plānotājus, ar velotūrismu saistītus pakalpojuma sniedzējus, uzņēmējus (kas vēlas uzņemt velotūristu), pašus velotūristus, visus riteņbraukšanas entuziastus un atbalstītājus iesaistīties Latgales tūrisma attīstības ietekmēšanā, piedaloties darba grupās/semināros.

Darbsemināros 18., 26., 31. martā (ar turpinājumu aprīlī) atradīsim ceļus kā katra stiprās puses izmantot un attīstīt velotūrismu Latgalē nākamajos 7 gados!
Pieteikšanās https://forms.gle/EFSqAaB6AwWHgcwN7

18.03.2021. Mērķauditorija: TICi, pašvaldību tūrisma speciālisti, partnerību projektu vadītāji, kam ir saskarsme ar tūrismu (plānošana, projekti), Latgales tūrisma profesionālās asociācijas.

26.03.2021. Mērķauditorija: Euro Velo 11 (un reģionālo / saistīto maršrutu) tiešās iesaistītās puses – pamatā plānotāji un ar velotūrismu saistītie pakalpojumu sniedzēji.

31.03.2021. Mērķauditorija: Latgales lielākie viesmīlības talanti un pazinēji: šefpavāri, viesu māju saimnieki, kas izceļas ar īpašu pieeju viesiem, arī kultūrvēsturnieki, sociālantropologi vai pētnieki, kas labi pazīst latgalisko, viesmīlības lektori, TIC vadītāji, izcilākie jaunie viesmīļi.

Eksperts –  Andris Klepers

Vairāk informācijas savā partnerībā:
❖Ludzas rajona partnerība -koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
❖Rēzeknes rajona kopienu partnerība -izpilddirektore Ineta Elksne, ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv;
❖Preiļu rajona partnerība -valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
❖Ziemeļlatgales partnerība –stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;
❖Krāslavas rajona partnerība -stratēģijas administratīvā vadītājaZane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv;
❖Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” -koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com;
❖Gulbenes biedrībaSATEKA -valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne, sateka@sateka.lv.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolas 9. klases izlaidums

Šogad 9. klases izlaidums bija citāds — svinīgajā pasākumā piedalījās tikai paši absolventi, viņu ģimenes un ...

1941.gada 14.jūnija deportācijas atceroties

1941.gada 14.jūnijs vienmēr nāk ar pārdomu laiku. Laiku, kad no Latvijas uz Sibīriju tika ...