“Manā dārzā balti dzīves pulksteņi sit…” /E. Dortāne/

Dzejniece, lauksaimniecības zinātņu doktore – Eva Dortāne  (Genovefa Lakše) dzimusi 1936. gada 15. martā Balvu rajona Viļakas pagasta (tagad Vecumu) “Ogukalnos”. Dzīvo  Priekuļos.
       Mācījusies  Mežvidu pamatskolā, pēc tam Gulbenes un Viļakas vidusskolās, studējusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Agronomijas fakultātē.

Pēc akadēmijas beigšanas 1960. gadā sekoja pedagoģiskais darbs sešu gadu garumā lauksaimniecības mācību iestādēs Stāmerienā, Vecbebros un Priekuļos.

No 1964. gada līdz 1968. gadam  studējusi aspirantūrā LLA Augu aizsardzības katedrā, iegūstot bioloģijas zinātņu kandidāta grādu (1971) un Lauksaimniecības zinātņu doktora grādu (1993). Priekuļu  selekcijas un izmēģinājumu stacijā nostrādāti četrpadsmit gadi.

Eva Dortāne vienmēr bijusi aktīva, centusies apgūt jaunas zināšanas un nodevusi tās citiem. Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības  (LKSAA) “Dzintars” filistre un Cēsu kultūras biedrības “Harmonija” literāte, darbojas Cēsu literātu apvienībā.

Eva daudzreiz devusies svētceļojumos uz Eiropas svētvietām Itālijā, Francijā, Vācijā, Polijā, Bosnijā Hercegovinā. Strādājusi par kristīgās mācības skolotāju. Papildinājusi izglītību Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē –  Rīgas Augstāko Reliģijas zinātņu institūtā, kuru beigusi 2007. gadā, izstrādājot diplomdarbu “Ceļā no dzīves uz dzīvi kopā ar Jēzu”.

Evas Dortānes dzejoļi publicēti krājumos “Sasaukšanās”, “Man vārds uz mēles”, “Pieskāriens”, “Latgales sirdspuksti” kā arī dažādos periodiskajos izdevumos.  

Eva ir bieži ciemojas dzimtajā pusē, tiekas ar novadniekiem, apmeklē sev dārgo Viļakas Jēzus Sirds katoļu baznīcu.

Sveicam novadnieci 85 gadu jubilejā! Vēlējumā – viņas pašas dzejas rindas:

            “Lai, staigājot virs zemes dzīves ceļus šos,

Es augšup vērties drīkstētu un ilgoties,

  Ka kādreiz nokļūšu pie Tevis debesīs…”

Viļakas novada bibliotēkas kolektīva vārdā – vadītāja Rutta Jeromāne

Informācija un foto:   Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze (http://balvurcb.lv/kb/)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tapis videoklips folkloras kopas “Upīte” dziesmai “Gar upes molu staigoju”

Tieši pirms gada Viļakas novada folkloras kopa “Upīte” izdeva Ziemeļlatgales vīru dziesmu albumu “Padzīdam ...

Noskaidroti konkursa “FIZMIX Eksperiments” pusfinālisti no Latgales

Skolēnu erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments” norisinās jau 27. reizi, un šogad tajā fizikas aizraujošo ...

Mežu dienas Taudejānos

Šogad Mežu dienas noritēja Rēzeknes novadā “Taudejāņos”. Ierodoties Latvijas Valsts Meža ekspedīcijas vietā, mūs ...