Turpinās aktivitātes GreenPalette projekta ietvaros

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Viļakas novada dome, sadarbībā ar astoņiem partneriem Latvijā un Krievijā: Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona administrācija, Krasnogorodskas rajona administrācija, Eiroreģiona „Pleskvava, Livonija”  Pleskavas sekcijas, Balvu novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība realizē projekta Nr. LV-RU-II-053 „Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” jeb „Zaļā palete” (GreenPalette) ietvaros paredzētās aktivitātes, kas uzlabos Viļakas novada ugunsdrošību.

Šobrīd Viļakas novada dome ir veikusi trīs tirgus izpētes un parakstījusi divus līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem, lai turpinātu ieviest projekta aktivitātes ugunsdrošības pilnveidošanai Viļakas novadā.

Līgums ar Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību tika noslēgts 2020.gada novembrī ar mērķi organizēt seminārus un aktivitātes Viļakas novada iedzīvotājiem par ugunsdrošību, īstenojot sekojošus pasākumus līdz šī gada jūlijam, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus:

  • Seminārs par ugunsdrošību Viļakas novada iedzīvotajiem;
  • Drošības nedēļa Viļakas novada skolās;
  • Informatīvā kampaņa – brošūru izstrādāšana un izdruka par ugunsdrošību;
  • Divas darbnīcas par brīvprātīgo ugunsdzēsēju būtību un izveidi;
  • Meistarklases noorganizēšana partneriem.

Līgums ar SIA ”Latakva Fire Service” tika noslēgts 2020.gada decembrī ar mērķi iegādāties ugunsdzēsības aprīkojumu, lai nodrošinātu brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību Viļakas novadā. Projekta ietvaros tiks iegādāti divi benzīna motora ūdens sūkņi, viens benzīna motora sūknis un sūckurvis ar pretvārstu, strāvas ģenerators, trīs veidu ūdens šļūtenes, ugunsdzēsības šļūteņu savienojumi un stobri, savienojuma pārejas, divi pulvera ugunsdzēsības aparāti, kā arī pieci ugunsdzēsības tērpi. Līguma izpildes laiks ir līdz šī gada martam.

Šobrīd tiek veikta tirgus izpēte drona iegādei, tādējādi radot iespēju izvērtēt ugunsgrēku attīstību no gaisa un pieņemot attiecīgos risinājumus, ugunsgrēka izbeigšanai.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Tekstu sagatavoja projekta vadītāja: Santa Šmite

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Domes sēde

Domes sēde 2021.gada 28.oktobrī, plkst.10.00. Sēde notiks attālināti. Darba kārtībā: Par saistošo noteikumu Nr.10/2021 ...

Viļakas novada jauniešu deju kolektīvam savi Abrenes tautas tērpi

Pagājušā gada jūlijā Viļakas jauniešu deju kolektīvs saņēma pozitīvu vēsti, projekts Nr. 19-07-AL19-A019.2207-000006 „Abrenes ...

Viļakas novada domes informatīvais izdevums “Viļakas novadā” maija numurs

Iznācis Viļakas novada domes informatīvais izdevums “Viļakas novadā” 2020.gada 26.maija numurs