Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīcā jauna ikona

Pareizticīgo baznīca nav tikai ēka, kur notiek dievkalpojumi. Dievnams arī ir mājvieta daudzām ikonām, kam ir liela nozīme ticīga cilvēka dzīvē, kalpošanas procesā. Tām ir īpaša vērtība ticības apliecināšanā.

1964.gada ugunsgrēks, kas nopostīja Viļakas pareizticīgo baznīcu, iznīcināja visu tās iekārtojumu, neatstājot nevienu no svētbildēm. Tās bija milzīgs zaudējums visai draudzei. Baznīcas ēkas un iekārtojuma atjaunošanas laikā 1991.gadā, draudzes locekļi ziedoja savas ikonas, tika saņemti dāvinājumi no citām draudzēm. Daļa no pašreiz baznīcā redzamajām svētbildēm tika mākslinieku radītas speciāli mūsu dievnamam. Bet līdz šim laikam mūsu draudzei nebija kādas īpašas, katram Latvijas pareizticīgajam cilvēkam ļoti nozīmīgas svētbildes – Dievmātes Brīnumdaroša Jakobštates  ikona.

Ir saglabājies nostāsts par šis svētbildes rašanos.

          Krievu-poļu-zviedru kara laikā (1654.-1667.g.) zviedru pusē karojošais kareivis Jēkabs Gudinskis, pārceļoties pār upi, ieraudzīja upes ūdeņos peldošu dēlīti. Uzdūris uz šķēpa, viņš to iznesa krastā un tad ievēroja, ka no tas pa šķēpa asmeni rit asinis. Baiļu pārņemts, viņš sāka pētīt savu atradumu. Ieraugot pareizticīgo Dievmātes attēlu ar Bērnu rokas, kareivis, kurš bija katolis, ar nožēlas asarām to aiznesa uz Holmhofas ciematu (no 1670.g. – Jakobštate, tagad – Jēkabpils), kurā dzīvoja krievu ļaudis un bija neliels klosteris ar pareizticīgo baznīcu. Šeit Gudinskis atdeva  ikonu, bet pats pieņēma pareizticību un kļuva par klostera iemītnieku.

          Drīz vien dziedināšanu no ikonas saņēma kāds vietējais ļaunu garu apsēstais zemnieks. Brīnuma liecinieks  bija pareizticīgais  tirgotājs Jēkabs Ratkēvičs, kurš pilsētā kārtoja savas tirdzniecības lietas. Redzētā saviļņots viņš nolēma klosterī  uzcelt jaunu baznīcu. Jaunā koka baznīca tika iesvētīta  par godu Svētajam Garam, un no tā laika Jakobštates klosteri sāka dēvēt par Svēta gara klosteri.

1878.gadā pilsētu un klosteri izpostīja  briesmīgs ugunsgrēks. Brīnumdarošo ikonu,  kura tolaik glabājās Nikolaja  baznīcā, apnesa ap bijušā klostera robežām, un baznīca tika pasargāta no uguns. Tā svētā ikona izrādīja savu svētīgo palīdzību. Pēc trīs gadiem ugunsgrēks atkārtojās, bet pateicoties Vissvētās Dievdzemdētājas aizgādnībai, pilsēta un baznīcas no jauna tika izglābtas. Tad Jakobštates iedzīvotāji, pateicībā par debesu Ķēniņienes palīdzību, pieņēma lēmumu atjaunot sagruvušo Svētā gara baznīcu. Pirmā pasaules kara laikā Ikona bija pazudusi.

Visaugstisvētais  Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs lūdza Svētīgākā Maskavas  un visas Krievzemes Patriarha Aleksija II svētību godājamā tēla atjaunošanai, lai atjaunotu Jaobštates ikona godināšanu.

  1. gada 19. jūlijā Ikona svinīgi tika nogādāta Rīgā, no vienas no senākajām Maskavas baznīcām. Tajā 15. jūlijā Svētīgākais Maskavas un visas Krievijas Patriarhs Aleksijs II iesvētīja Jakobštates Visšķīstās Dievdzemdētājas Ikonu. 25.jūlijā Ikonu pārnesa uz Jēkabpili, kur tā arī šodien atrodas Svētā gara klosterī.

Viļakas pareizticīgo baznīcas draudze pieņēma lēmumu uzsākt līdzekļu vākšanu, lai varētu iegādāties svētbildi. Atsaucība līdzekļu vākšanai bija ļoti liela, tāpēc 2020.gada novembrī gaidītā ikona jau tika atvesta uz Viļaku. 3.novembrī to iesvētīja Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudzes mācītājs Aleksandrs Oļipovs.

Svētbildes iegūšana visai draudzei ir īpašs notikums. Tagad katrs ticīgais var lūgties šīs lieliskās ikonas priekšā, slavējot un godinot brīnišķās Dievmātes un viņas Bērna tēlu.

Viļakas pareizticīgo draudze sirsnīgi pateicas visiem, kas piedalījās ziedojumu vākšanā neatkarīgi no ieguldījuma lieluma, un sniedza savu ieguldījumu tuvinot šo  svētīgo brīdi.

2021.gadā draudze svinēs 150.gadadienu kopš dibināta un iesvētīta Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca. Notiek īpaša gatavošanās šīm svinībām. Baznīca tiek posta un remontēta: paveikts iekštelpu kosmētiskais remonts,  ierīkota apkurināmā grīda, notiek ārsienu krāsojuma atjaunošana, zvanu torņa stiprināšana, Baznīcas dibinātāju kapavietu labiekārtošana. Liels paldies par atbalstu Viļakas novada domei un deputātiem. Ierobežotie līdzekļi neļauj plānot un veikt citus nepieciešamos darbus, aktivitātes. Tāpēc draudze būs priecīga par ikviena cilvēka ziedojumu, palīdzību darbos vai materiālu sagādē gan sagaidot svētkus, gan ikdienā.

Viļakas pareizticīgo draudzes vārdā gribu novelēt Viļakas novada iedzīvotājiem veselīgu un darbīgu 2021. gadu!

Viļakas pareizticīgo draudzes vecākais  Leonids Cvetkovs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izskrien, izripo vai izej eža kontūru Viļakā!

Pievienojies 4. maija svētku izaicinājumam un jau no 1. – 9. maijam piedalies Viļakas ...

Ložu šāvēji Tukumā

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamie piedalījās Tukuma ložu šaušanas sacensībās, pārvedot ...