Par dažiem kvadrātmetriem skaistāka

Viļakas Romas katoļu draudze 4. Adventa svētdienu un Kristus dzimšanas svētkus sagaida priecīgā noskaņojumā, jo Viļakas Romas katoļu baznīca ir kļuvusi par dažiem kvadrātmetriem skaistāka. Ir noslēgusies centrālo ieejas durvju virsgaismas vitrāžas restaurācija, kurai atbalstu 5000.00 Eur apmērā draudze saņēma no Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas.

Projekts bija jāīsteno ļoti īsā laikā nepilnu 2 mēnešu laikā. SIA “Glassica” un restaurators Andris Kļavnieks uzcītīgi šo darbu veica savā darbnīcā Rīgā.  Lielākās grūtības restaurācijas laikā bija materiāla pieejamība. Restaurācijai nepieciešamos svina alvas rāmīšus nevar iegādāties Latvijā, tādēļ tie jāpasūta Itālijā, taču šoreiz tika sūtīti no Vācijas, jo piegādes pandēmijas dēļ no Itālijas ļoti kavējās. “Liels prieks ir vērot restauratoru paveikto darbu. Rozes ir uzziedējušas ziemā. Esmu ļoti priecīgs par restauratoru dedzību, jo paši izrēķināsiet cikos ir jāizbrauc no Rīgas, lai Viļakā iebrauktu 8.20  no rīta. Liels paldies Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei par piešķirto atbalstu. Liels paldies draudzei par atbalstu darbu veikšanā, par lūgšanām, lai darbus vadītu Dieva griba,” pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Restaurators Andris Kļavnieks ir gandarīts, ka pirms četrpadsmit gadiem uzsāktais darbs tuvojas noslēgumam un ļoti cer, ka draudzei izdosies piesaistīt finansējumu vēl divām virsgaismas vitrāžām virs ieejas durvīm labajā un kreisajā pusē, lai plānotie vitrāžu restaurācijas darbi noslēgtos pilnā apjomā.

Teksts: Vineta Zeltkalne, foto: pr. Guntars Skutels

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Mācības par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu

Par bioloģiski vērtīgu zālāju (BDUZ) apsaimniekošanu praktiskas mācības iespējamas tikai augu aktīvajā veģetācijas posmā ...

Noslēgti līgumi par ēku vienkāršotu atjaunošanu Viļakā

Šajā pavasarī tiek uzsākta divu ēku vienkāršota atjaunošana Abrenes ielā 9 un Balvu ielā ...

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

SATIEKOT VAI KONSTATĒJOT SVEŠAS, NEPAZĪSTAMAS UN AIZDOMĪGAS PERSONAS, KĀ ARĪ TRANSPORTLĪDZEKĻUS PIEROBEŽAS JOSLĀ UN ...