Muzejs īstenojis projektu “Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas modernizācija”

Viļakas novada muzejs saņēma atbalstu no valsts kultūrkapitāla fonda izsludināta projektu konkursa “Muzeju nozares attīstības programma”, īstenojot projektu Nr.2020-1KMA-M04006 Ekspozīcijas “Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas modernizēšana”. Projekta kopējās izmaksas  11 100  EUR, no kuriem 10% līdzfinansējumu 1100 EUR piešķīra Viļakas novada pašvaldība.

            Projekta mērķis: Ekspozīcijas Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas mākslinieciskās un saturiskās  informācijas modernizēšana. Muzejs 2019. gadā saņēma atbalstu projektu konkursā 2000 EUR, lai izstrādātu ekspozīcijas modernizācijas māksliniecisko koncepciju. Ekspozīcijas māksliniecisko noformējumu veidojis mākslinieks  R.Vindulis.

            Muzejs 2014.gada nogalē saņēma ļoti interesantu, savdabīgu un vērtīgu Latvijas putnu olu kolekciju, kuru vācis un sistematizējis Viļakas novadnieks Ed. Spravniks. Kolekcijā atrodas 636 Latvijas putnu olas, kā arī to papildina putnu attēli, kurus ir veidojuši latviešu bērni Toronto.  Diemžēl izstādes mākslinieciskais un saturiskais saturs bija novecojis. Ekspozīcijā trūka informācijas par putnu ikdienu, ligzdošanas vietām, ēšanas paradumiem, uzvedību, kā arī nebija ieskata par Viļakas dabu, trūka inovatīvo tehnoloģiju,  kas padarītu ekspozīciju daudz dzīvāku.  Muzejs projekta laikā konsultējās ar dažādu nozaru speciālistiem, lai pēc iespējas labāk modernizētu ekspozīciju.

             Projekta realizācijas laikā tika pasūtīta jauna foto tapete, izgatavoti dažādi putnu būrīši, kā arī  jauni, moderni plaukti un vitrīnas putnu olu izvietošanai un eksponēšanai,  sagatavoti informācijas stendi par Ed.Spravniku, Viļakas novada dabu, putniem un to dzīvi, sagatavota programma skārienjūtīgam ekrānam par katru ekspozīcijas putnu (tāda kā neliela vizītkarte). Pateicoties atsaucīgiem cilvēkiem un īpaši novadniekam Fr.Slišānam esam papildinājuši ekspozīciju ar jauniem putnu attēliem. Novadnieks Fr.Slišāns muzejam atsūtīja 1/3 daļu no visiem putnu attēliem. Ekspozīcija papildināta ar dažiem jauniem interjera elementiem- mākslīgiem kokiem un to lapotni, sēžampufiem, grīdas segumu-paklāju. Ekspozīciju apgaismo jaunas un modernas lampas un gaismas sliežu sistēma. Tā kā ekspozīcija vairāk domāta bērniem un skolēniem, tad arī padomāts par dažādām aktivitātēm- vārēs klausīties austiņās dažu putnu un dabas skaņas, kā arī interesantā krustvārdu mīklā  varēs izzināt jaunu informāciju par putniem.

            Ekspozīcijas uzdevumi ir popularizēt novadnieka Ed.Spravnika devumu Latvijas dabas saglabāšanā un pašu Viļakas novada dabu. Dažādojot ekspozīcijas piedāvājumu skolēniem un bērniem nodrošinot brīvā laika pavadīšanas iespējas muzejā.

            Projekta rezultātā: uzlabota muzeja krājuma pieejamība un daudzveidība; sniegts tiešs ieguldījums Nacionālā krājuma uzturēšanā un izmantošanā; saglabāta Viļakas novada kultūrvēsture. Muzejs pamazām sāk apdzīvot bijušā klostera ēkas daļas, ne tikai ar izstāžu un pasākumu zāli, bet pakāpeniski šeit veidot arī jaunas ekspozīcijas.

            Cilvēku dzīve ir interesanta upe, kurai plūstot aiz katra pagrieziena parādās kaut kas jauns, izrādās, ka tāda ir ne tikai cilvēkam, bet arī Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijai, kura vākta tepat Latvijā, tad aizceļojusi uz Kanādu un atgriezusies atpakaļ- savā dzimtajā novadā. Modernizējot ekspozīciju mēs pieminam arī savu novadnieku Ed.Spravniku,  un ceram, ka tur debesīs, skatoties no augšas viņš ir lepns par savu putnu olu kolekciju, kura arī turpmāk priecēs ikvienu interesentu.

            Lielu paldies sakām visiem jaukajiem cilvēkiem, kas iesaistījās ekspozīcijas modernizēšanā, firmai “Being Design”, māksliniekam R.Vindulim, Fr.Slišānam, J.Šaicānam, M.Šubeniekam, V.Kaņepem un pārējiem. Dabas aizsardzības speciālistiem -E.Vasiļevskim un S.Putnai par konsultācijām.

Teksts: Viļakas novada muzeja direktore R.Gruševa, foto tūrisma speciāliste I.Matisāne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Esam kopā Latvijas Republikas dzimšanas dienā!

Šogad Latvijas 103.dzimšanas diena Viļakā aizvadīta īpašā noskaņojumā. Mūsu pilsētu rotāja sveču liesmas un ...

Baudi ziemu Ziemeļlatgalē!

Jau astoto gadu pēc kārtas Balvu un Ludzas novadu tūrisma speciālisti un uzņēmēji ir ...