Pārvērtības Tautas ielas 2 daudzdzīvokļu mājā

Semenovas ciema Tautas ielas 2 18 dzīvokļu mājā šoruden notikušas pozitīvas pārmaiņas. Pēdējo gadu laikā mājas iemītnieku kopējās rūpes par pašu apsaimniekojamo ēku izpaudušās vērienīgos darbos. Ir izveidotas jaunas nojumes, sakārtota un iztīrīta mājas lietus ūdens notekņu sistēma, nomainīts viens no apkures katliem. Šogad – atjaunoti visu triju mājas ieeju bloki, nomainot ārdurvis uz kāpņu telpām un pagrabiem.

Katru gadu mājas iedzīvotāju kopsapulcēs tiek apspriesti svarīgākie nepieciešamie apsaimniekošanas darbi, plānota to paveikšana, mērķtiecīgi tam tiek arī vākti līdzekļi. Remonti izmaksā dārgi, bet neviens cits darbus neapmaksās kā tikai paši. Tāpēc kā īpašs atspaids tika izmantots pašvaldības līdzfinansējums šīs sezonas darbu veikšanai. Mājas iedzīvotāju izveidotā nevalstiskā organizācija (biedrība) piedalījās Viļakas novada domes rīkotajā konkursā un ieguva iespēju izmantot piedāvāto atbalstu plānotajiem remontdarbiem. Lai veiksmīgāk nodrošinātu mājas siltumizolāciju, ir nomainītas 6 ārdurvis (3 – ieejai kāpņu telpās un 3 – ieejai pagrabā), atjaunoti visu ieeju bloki. Vienlaicīgi  tika labiekārtotas ieeju zonas, atjaunoti soliņi.

Kopējās darbu izmaksas sastādīja 3329,78 eur. Viļakas novada domes konkursā Par finansējuma piešķiršanu  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu, ārējo norobežojošo konstrukciju remontu un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektiem 2020. gadā  darbu veikšanai ieguvām līdzfinansējumu  1500,00eur apmērā. Paldies!

Tautas ielas 2 mājas iedzīvotāji, foto – no personīgā arhīva

Citas ziņas no šīs kategorijas

Atkarība un līdzatkarība

Viļakā, 23.septembrī, psiholoģe Inese Lietaviete pasniedza 2 lekcijas par tēmu Atkarība un līdzatkarība: problēmas ...

Uzsāk pieņemt dokumentus vietējās pierobežas satiksmes atļaujas noformēšanai

Valsts robežsardzes Latvijas Republikas pilnvarotais robežas pārstāvis uz Latvijas Republikas-Krievijas Federācijas valsts robeža informē, ...