Veiksmīgi noslēgušies būvdarbi grupu dzīvoklī un dienas aprūpes centrā

Viļakas novadā, projekta Nr. Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība Viļakas novadā” ietvaros, tiek veidota infrastruktūra, lai nodrošinātu sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk- personas ar GRT), kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Šobrīd ir pabeigti būvdarbi Viļakā,  Balvu ielā 10, ēkā, kur ir paredzēta grupu dzīvokļu izveide, kā arī Abrenes ielā 9, kurā tiks izveidots dienas aprūpes centrs personām ar GRT. Šobrīd tiek gatavota tehniskā specifikācija mēbeļu un ēku labiekārtošanai, lai nākamgad varētu uzsākt pakalpojumu sniegšanu mērķa grupai.

Viļakas novada Sociālā dienesta vadītājs Dz.Čerbakovs, par projekta nozīmi min to, ka „Šobrīd sabiedrība ir nosacīti norobežojusies no tiem mūsu sabiedrības locekļiem, kuri nav gluži tādi kā mēs, kuri ir nedaudz savādāki. Reizēm mums ir grūti atzīt, ka viņi ir pilntiesīgi sabiedrības locekļi, tāpat kā mēs pārējie. Grupu dzīvokļi būs iespēja cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem izjust un pierast pie dzīves ārpus savas ģimenes, taču neesot izolētiem no tās. Tā ir iespēja arī vecākiem apzināties to, ka viņi nav mūžīgi jauni un spēcīgi un tas mirklis, kad viņi nespēs rūpēties par saviem bērniem, ģimenes locekļiem nepienāks neesot sagatavotiem . Dienas centrs arī ir paredzēts, lai atvieglotu ikdienas soli ģimenēm , kurās ir īpašais ģimenes loceklis. Gan dienas centrā, gan grupu dzīvoklī šī, īpašā, bet neatņemamā sabiedrības daļa speciālistu uzraudzībā tiks uzraudzīta un apmācīta dzīvei , lai šie sabiedrības locekļi varētu būt nosacīti neatkarīgi, nosacīti patstāvīgi jebkurā dzīves situācijā, lai viņi nebūtu pārsteigums priekš sabiedrības. Šis projekts arī sabiedrību mācīs līdzcietībai, sapratnei un realitātei, kura uz āru daudzās ģimenēs dažādu iemeslu dēļ netiek rādīta, bet pastāv un nepazūd. Ilgtermiņā šis projekts mūs visus mācīs nepazaudēt mūsu sabiedrības locekļus arī tad, ja viņi ne vienmēr iekļaujas mūsu skatījumam paredzētajā ideālajā pasaulē, jo līdztiesību var panākt tikai tad, ja netiek noraidīts tas, kas ir atšķirīgs.” Uzsākot būvdarbus, kā minēja SIA „Ozolmājas” būvdarbu vadītājs A. Rutmanis , radās pārsteigums pēc demontāžas darbiem, jo ārsienu konstrukcija  neatbilda gaidītajam, jo ēkai bija zināmi bojājumi, taču darbs izdevās un šobrīd ir divas atjaunotas ēkas Viļakā, pakalpojumu nodrošināšanai.  Savukārt par darba procesu  būvuzraugs V.Pužulis min, ka „jāuzteic būvuzņēmēja darbu organizācija, darbu kvalitāte un temps. Jāņem vērā  un būtu jāuzlabo izpilddokumentācijas savlaicīga sakārtošana, taču kopumā darbs noritēja atbilstoši plānotajam. Gribētu uzteikt arī pasūtītāja komandu!” 

Tekstu sagatavoja projekta vadītāja Santa Šmite, foto: personīgais arhīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

No 29. jūnija izmaiņas reģionālo autobusu maršrutu pieturu sarakstos virzienā no Rīgas uz Balviem un Gulbeni

No šī gada 29. jūnija reģionālo autobusu pasažieriem, kuri brauks maršrutos Rīga–Balvi un Rīga–Gulbene, ...

Ciemiņu diena Viļakas novadā

augusts Viļakas novadā bija ciemiņu diena, kad bija iespēja apskatīt, izzināt un iepazīt jaunos ...

Žīguru kultūras nama krievu ansamblis ’’Ivuški’’ apmeklē Jelgavu un Olaini

Šī gada 27.maijā Žīguru kultūras nama krievu dziesmu ansamblis “Ivuški” devās uz Jelgavas novadu, ...