Pozitīvas pārmaiņas bijušajā Viļakas linu fabrikas teritorijā

Aktīvi būvdarbi turpinās objektā bijušajā linu fabrikas teritorijā, kur, realizējot projekta Nr.5.6.2.0/17/I/022 “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” aktivitāti, tiks izveidota rekreācijas zona pie Viļakas ezera. Būvdarbus veic SIA  “ĢL Konsultants”.

Padomju laikos Viļakas iedzīvotāji atceras, ka Viļakā sekmīgi darbojās linu fabrika, sākoties juku laikiem fabrikas darbība tika apturēta un tā nonāca privātīpašnieka rokās. Daudzus, jo daudzus gadus bijušās linu fabrikas teritorija kļuva arvien  degradējošākā. Privātīpašnieks metālu nodeva metāllūžņos, sabruka ēkas, izveidojās ēku drupas, teritorija aizauga ar krūmiem un kokiem. Šajos džungļos cilvēkam pat nebija vietas, kur paspert kāju. Privātīpašnieks gan pēc Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (jo teritorija atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības teritorijā), gan pēc Viļakas novada domes norādījumiem sakopt īpašumu nereaģēja un teritorija turpināja kļūt arvien vidi degradējošāka.

Pēc garam, ļoti ilgstošām sarunām ar privātīpašnieku Viļakas novada dome zemes gabalus ar sadrupušajām ēkām Pils ielā 9 un ēkām Pils ielā 9a iegādājās pašvaldības īpašumā 2016.gada vasarā, ar mērķi sakārtot teritoriju. Tikai 2018.gada vasarā, kad pašvaldība par saviem līdzekļiem novāca drupas, izgrieza krūmus, nogrieza kokus, izrāva celmus Viļakas Pils ielas iedzīvotāji uzzināja, ka viņi dzīvo pie ezera, jo beidzot no Pils ielas privātmājām atklājās skats uz ezeru, līdz tam laikam caur krūmu džungļiem un kokiem, bija tikai neliela nojausma, ka tur atrodas Viļakas ezers.

Šobrīd aktīvi strādā SIA  “ĢL Konsultants”, lai teritorijā izveidotu rekreācijas zonu, kurā tiks izveidots plašs stāvlaukums, laivu nolaišanas vieta Viļakas ezerā, neliela pludmales zona, aktīvās atpūtas zona sporta mīļotājiem, bērnu rotaļu laukums. Tiks uzstādītas 5 mājiņas, kuras būs iespējams kādam (izsoles procesā uzvarējušam uzņēmumam) uzņēmumam izveidot naktsmājas tūristiem un arī vietējiem novada iedzīvotājiem. Izveidos arī 5 pieslēguma vietas kemperiem, lai tūristiem, kuri pārvietojas ar kemperu mājām, būtu iespēja iebraukt teritorijā, nakšņot, pieslēgties kanalizācijai un izbaudīt Latvijas dabu. Jāatzīmē, ka arī šis būs maksas pakalpojums. 

Šobrīd SIA  “ĢL Konsultants” teritorijā ir ierīkojusi notekūdeņu un drenāžas sistēmu, par 80 % ir ierīkota arī ūdensvada un kanalizācijas sistēma. Tiek būvēts gājēju celiņš un veidoti laukumi, saklājot vajadzīgos seguma  slāņus, gan asfalta seguma ceļu ierīkošanai, gan pastaigu celiņu gar ezera malas ierīkošanai, gan sporta laukumiem. Būvnieku pārstāvis informē, ka cik vien iespējams zemes darbus plāno veikt šogad, jo, ja diennakts temperatūra noslīdēs stabili zem mīnus grādiem, būs jāņem tehnoloģiskais pārtraukums, un darbus varēs atsākt tikai 2021.gada pavasarī. Svarīgi ir zemes kārtām ziemā nostāvēt, lai pavasarī varētu uzlikt plānotos ceļu un celiņu segumus.

“Top Viļakas promenāde, kas būs pieejama Viļakas pilsētas iedzīvotājiem, Viļakas novada iedzīvotājiem un tūristiem no tuviem un tāliem novadiem un zemēm. Esam lepni, ka Viļakas pilsētā tiek sakopta vēl viena degradētā teritorija un arvien pieejamāks visiem interesentiem būs arī Viļakas ezers. Tā būs vieta tūrisma pakalpojumu attīstībai,” teica Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Projekta īstenošanu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajam attīstības programmām” sasniegšanā.

Projekta Nr.5.6.2.0/17/I/022 “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” vadošais partneris ir Balvu novada pašvaldība. Šajā projektā sadarbības partneri ir Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada domes.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: Mārtiņš Rēdmanis (pirms būvdarbu veikšanas), būvuzraugs Normunds Šteinbergs un Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pārvērtības Tautas ielas 2 daudzdzīvokļu mājā

Semenovas ciema Tautas ielas 2 18 dzīvokļu mājā šoruden notikušas pozitīvas pārmaiņas. Pēdējo gadu ...

Uzsākta pārrobežu projekta “Zaļā palete” īstenošana

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...