Jauns velomaršruts „Tepenīcas aplis”

Viļakas novada dome ir īstenojusi Lauku atbalsta dienesta atbalstīto Leader 7.konkursa kārtas projektu Nr. 20-07-AL19-A019.2206-000004  „Vietējā velomaršruta „Tepenīcas aplis” izveide”.

Projekta “Vietējā velomaršruta “Tepenīcas aplis”” izveide” kopējas izmaksas ir 2024.48 EUR. Projekta attiecināmie izdevumi ir 1599.96 EUR,  no tā publiskais finansējums sastāda 1439.96 Eur un pašvaldības līdzfinansējums 248.33.00 Eur, projekta neattiecināmie izdevumi PVN – 336.19 Eur.

Vietējais velomaršruts tika izveidots Susāju pagastā, kura teritorijā ir daudz interesantu dabas un kultūras objektu. „Tepenīcas aplis” ir maršruts dabas un kultūrvēstures baudītājiem –  paredzēts apļveida un izbraucams vienā virzienā – 30 km garumā 50 % asfalta un 50 % grants segums, vidējas grūtības pakāpes. Ieticams maršrutu uzsākt no Viļakas novada muzeja, Klostera ielas 1. Vietējam velomaršrutam Vidzemes tūrisma asociācija piešķīra nr. 788.

Projekta izstrādes gaitā tika piesaistīta profesionāla nozares speciāliste Santa Paegle, kas 2019. gada rudenī izbrauca un kartēja maršrutu, izstrādājot maršruta vizualizāciju un ieteikumus tehniskajai specifikācijai. Projekta īstenošanas laikā 2020. gada vasarā SIA Makfors veica zīmju Nr.788 uzstādīšanu un šobrīd velomaršruts ir skaidri nolasāms un marķēts dabā, kā arī tika izveidota brošūra ar karti un aktuālo informāciju velotūristiem, ko izstrādāja SIA Poligrāfserviss. Velomaršruta brošūra pieejama Viļakas novada muzejā Balvu ielā 13 un Klostera ielā 1.

Velotūrisms un ar velotransporta jomu saistīta tematika ir ļoti aktuāla, jo velotransporta lietotāju skaits Latvijā ar katru gadu pieaug gan pilsētās gan arī lauku teritorijās. Velotūrisms piedāvā aktīvo atpūtu dabā. Viļakas novadā mērķtiecīgi tiek attīstīta velotūrisma joma. Viļakas novadu jau šķērso reģionālais velomaršruts Nr.34 „Rypoj vasals”, kā arī šķērsos Reģionālais velomaršruts Nr.11, kas pieslēgsies starptautiskajam Euro velo 11 maršrutam (Norkaps –Atēnas, šobrīd notiek projekta realizācija). 2019.gada septembrī uzsākts zaļo dzelzceļu projekts Rīga –Pskov. Tāpēc bija svarīgi izveidot arī vietējo velomaršrutu tīklu, kas pieslēgtos jau reģionālajiem velomaršrutiem, tā aicinot tūristus un vietējos iedzīvotājus vairāk izzināt dabas bagātības un kultūrvēsturisko mantojumu lauku apvidos. Ja reģionālie maršruti lielākoties iet pa Latvijas Valsts ceļiem, tad vietējo velomaršrutu mērķis ir novirzīt no maģistrāles un izvest tūristu vairāk pa mazākas noslodzes ceļiem un takām, atklājot lauku teritoriju burvību.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Teksts un foto: Viļakas novada tūrisma speciāliste Inese Matisāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tapis topošā Balvu novada jaunatnes politikas plānošanas dokuments

Jau kopš 2020. gada rudens topošā Balvu novada jaunatnes darbinieki, jaunieši un interesenti piedalās ...

Ikgadējie Grāmatu svētki šogad notiks Baltinavā

Arī šogad Balvu novada iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar talantīgajiem rakstniekiem ikgadējos Grāmatu svētkos. ...

Balvu novada domes sēde

DOMES SĒDE notiks 2021.gada 25.novembrī, plkst.10.00 klātienē (deputātiem “zaļajā režīmā”) Balvu Kultūras un atpūtas ...