Grāfienes vēsturiskais ceļš

Jau kopš 2018.gada Viļakas novada dome strādā pie leģendas par grāfienes Alinas Lippe – Lipskas ceļa atjaunošanu. Leģenda vēstī, ka grāfienes ģimene no Marienhauzenas muižas devās pa Parka ielu, pāri Pušnicas upītes tiltiņam uz Viļakas Romas katoļu baznīcu, lai baznīcas teritorijā ieietu pa mazajiem vārtiņiem, kas veda uz ieeju baznīcā pie altāra, kur 2.stāvā atradās grāfu loža, lai dievkalpojumu viņi varētu uzklausīt netraucēti no vienkāršās tautas. 

2018.gada 23.oktobrī Viļakas novada dome atklāja grāfienes tiltiņu pāri upītei, kas ir skaisti izgaismots un kļuvis par iecienītu pastaigu vietu vietējiem iedzīvotājiem un iemīļotu fotografēšanās vietu tuviem un tāliem viesiem un Viļakas pilsētas ciemiņiem.  2020.gada pavasarī Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels kopā ar palīgiem, noņemot augsnes virskārtu, atraka vēsturisko bruģa celiņu līdz baznīcas žogam, tālāk celiņu caur priežu audzi neatklāja, tas nebija saglabājies. 2019.gadā, veicot Viļakas pilsētas centrālo Balvu un Abrenes ielu pārbūvi, būvnieki atklāja un izraka vēsturisko bruģi. Tas nonāca pašvaldības īpašumā.

Viļakas novada dome sadarbībā ar Viļakas Romas katoļu draudzi un prāvestu Guntaru Skutelu plānoja, kur šo bruģi varētu izlietot. Sākotnējā ideja bija visur, kur vien iespējams ap katoļu baznīcu atjaunot vēsturisko bruģi. Taču, veicot padziļinātu izpēti, secinājām, ka tas ir laukakmeņu bruģis, kurš nav speciāls, senais, kvadrātiņu bruģis, bet īsti laukakmeņi, ļoti nevienmērīgi un neviendabīgas formas, kāds lielāks, kāds mazāks, kāds slīpāks, kāds apaļāks. Tāpēc nolēmām, ka vēsturisko bruģi iestrādās kā īpašas līnijas pie baznīcas centrālās ieejas (2020.gadā realizētais Leader projekts Nr. 19-07-AL19-A019.2201-000006 “Kultūras pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Viļakas katoļu baznīcā”) un atjaunos vēsturisko grāfienes ceļu. Ikdienas staigāšanai vairāk piemēroti ir mūsdienu, vienādais bruģa segums vai asfalta segums. Bet grāfienes vēsturisko ceļu vairāk izmantotu tūristi. Tā, pateicoties veiksmīgai draudzes un pašvaldības sadarbībai, ir atjaunots segums ceļam, kas ved ap baznīcu un 2020.gada 18.novembrī atklāts atjaunotais grāfienes vēsturiskais ceļš. Pateicoties draudzes ziedojumiem un labdariem, pie baznīcas centrālajiem vārtiem ir labiekārtots stāvlaukums, paplašinot asfalta seguma daļu.

“Paldies Dievam, kurš vada un organizē lietas un sadarbību tā, lai apkārtne ap baznīcu kļūtu arvien skaistāka. Paldies ikvienam par ieguldīto darbu un lūgšanām, kas palīdz tapt skaistām lietām. Paldies Viļakas novada domei par sadarbību. Ir iecere nākamgad vēsturisko bruģa celiņu turpināt,  lai savienotu vēsturiskā bruģa ceļu ar baznīcas iebraucamo asfalta ceļu un  lai vēsturiskais bruģa celiņš aizvestu arī uz piemiņas vietu nacionālajiem partizāniem. Atgādinu, ka Viļakas katoļu baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, tas nozīme, ka visiem darbiem ap baznīcu un baznīcā ir jābūt saskaņotiem ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Jāatzīst, ka labiekārtošanas idejas lido daudz ātrāk nekā pārvalde spēj izskatīt draudzes iesniegtos iesniegumus. Kā atzina pārvaldes darbinieki, tad tik daudz iesniegumu kā saņemts no Viļakas draudzes pēdējos trijos gados, nav bijis saņemts agrāk. Aicinu ar lūgšanu, pateicību un pacietību turpināt labiekārtošanas darbus. 18.novembrī piedzīvojām vēsturisku notikumu, jo tika atvērtas baznīcas sānu durvis, pa kurām baznīcā ienākusi grāfu ģimene, un tās pēdējo reizi bijušas atvērtas pirms 50 gadiem. Šogad 18.novembrī atklājam vēl vienu metālkalēja Igora Trešutina veidoto lukturi pie baznīcas centrālajiem vārtiem. Un nākamgad plānojam, ka mazos, nolietojušos koka vārtiņus nomainīs jauni metāla vārtiņi, pa kuriem kādreiz cienīgi bija baznīcas teritorijā ienākusi grāfu ģimene. Labprāt gaidīsim atbalstītājus darbiem, gan ar lūgšanām, gan materiāli. Lūgsim Dieva palīdzību, lai labiekārtošanas darbi, neskatoties uz plānoto novadu reformu, nākamgad aizritētu veiksmīgi,” izskaidroja paveiktos darbus, pateicās un nākotnes ieceres iezīmēja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: pr. Guntars Skutels un Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ikgadējie Grāmatu svētki šogad notiks Baltinavā

Arī šogad Balvu novada iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar talantīgajiem rakstniekiem ikgadējos Grāmatu svētkos. ...

Rekavas vidusskolas mazpulka pēcpusdiena „Rudens”

Katra mazpulka darbībā rudens ir īpašs ar to, ka notiek reģionālie Forumi, kuros mazpulcēni ...

#Labsvaibs iet gaisā!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprinājusi Viļakas jauniešu iniciatīvu centra iesniegto projektu Nr. VP2021/1-110 #Labsvaibs,  ...