Lielsaimniecība Kotiņi Viļakas novadā saimnieko Baltijas jūrai draudzīgi

Starptautiskā konkursa Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” 2020. gada Latvijas finālists ir saimniecība Kotiņi, kurā saimnieko Aldis Ločmelis. Kotiņu iekļūšana finālā ir apliecinājums tam, ka arī liela izmēra saimniecības var ieviest videi draudzīgas saimniekošanas metodes, mazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

Saimniecība atrodas Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, Daugavas upju baseinā. Z/S Kotiņi uzsāka savu darbību 1992. gadā kā ģimenes saimniecība, šobrīd tajā strādā 30 cilvēku. Kotiņi ir viena no vadošajām sēklaudzēšanas saimniecībām Latvijā  – vairāk kā 80% platības no 3000 ha lielās saimniecības tiek izmantoti sēklu audzēšanai, saražojot 6000 t sertificētu sēklu gadā.

“Lai Baltijas jūra spētu atveseļoties, ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstība ir ļoti svarīga,” norāda Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jentgena, „Mēs esam priecīgi, ka mums ir iespēja pastāstīt un lepoties starptautiskā mērogā ar vēl vienu Latvijas lauksaimnieku, kurš ikdienā meklē un īsteno risinājumus, lai mazinātu savu ietekmi uz Baltijas jūru un apkārtējo vidi kopumā.”

Lai racionāli izmantotu resursus un mazinātu ietekmi uz vidi, saimniecība Kotiņi augsnes apstrādē izmanto tiešo sēju (strip-till). Izmantojot šo sējas veidu, ir uzlabota augsnes mikrobioloģiskā aktivitāte, novērsta augsnes sablīvēšanās, augu barības vielas ir labāk augiem pieejamas, laukos noregulēti mitruma apstākļi, kā arī ietaupīta degviela, samazinot augsnes apstrādes procesus. Atsevišķos laukos metode izmantota kopš 2000. gada, bet visā saimniecībā kopš 2017. gada.

Saimniecībā pievērsta liela uzmanība arī augu maiņai, šādi mazinot augu aizsardzības līdzekļu pielietojumu, veiktas augsnes analīzes, nosakot nepieciešamo mēslojuma daudzumu un izmantota precīzā tehnoloģija mēslojuma izkliedēšanai. Saimniecībā atstāj aizsargjoslas gar ūdens objektiem, tadējādi mazinot barības vielu noplūdi ūdenī un veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos ainavā.

Saimniecībā līdztekus sēklu audzēšanai attīstīta arī pārtikas produktu un lopbarības ražošanu.

“Ilgtspējīgi lauksaimniekot – tas  ir viens no Kotiņu pamatprincipiem! Mēs te dzīvojam, te dzīvos mūsu bērni, mazbērni. Mūsu uzdevums ir radīt maksimāli labus apstākļus, lai viņi pēc tam te jūtas un dzīvo labi! Tādēļ patstāvīgi savā saimniecībā domājam un dzīvē ieviešam jaunus risinājumus, kā saimniekot vēl savādāk, dabai draudzīgāk, bet tanī pat laikā radot produktus ar pievienoto vērtību!” stāsta saimniecības īpašnieks Aldis Ločmelis.

Starptautiskais konkurss “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” ir organizēts visās Baltijas jūras reģiona valstīs. Konkursu organizē Pasaules Dabas Fonds (WWF World Wide Fund for Nature) sadarbībā ar citu valstu partnerorganizācijām. Konkursa mērķis ir izcelt Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus, kas samazina Baltijas jūras eitrofikāciju jeb aizaugšanu, kā arī sniegt pozitīvus, iedvesmojošus un inovatīvus praktiskos piemērus.

Latvijā konkursu organizē Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.

Informāciju sagatavoja:
Magda Jentgena (mjentgena@pdf.lv | 28652770)
Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja | Pasaules Dabas Fonds

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Orientēšanās spēle “Marienhauzenai 730”

2023.gada 4.augusta vakarā Viļakā notika orientēšanās spēle “Marienhauzenai 730”. Ikvienam interesentam bija iespēja uzzināt ...

Adventes laiks mūsmājās

Decembra sākumā Viļakas sociālā aprūpes centra un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas iemītnieki  čakli rosījās, ...