Iekļaujošas vides veidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem

Šogad, pavasarī tika noslēgti divi būvdarbu līgumi ar SIA „Ozolmājas”, lai īstenotu projektu Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība Viļakas novadā” , kura ietvaros tiek atjaunotas divas ēkas Viļakā,  Abrenes ielā 9 un Balvu ielā 10, lai jau nākamgad varētu sniegt grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk- personas ar GRT).

Šobrīd remontdarbi norit atbilstoši plānotajam un iespējams darbus varēs noslēgt ātrāk, kā līgumā noteikts. Balvu ielā 10, lielākie darbi ir izdarīti, atlicis ir uzsākt apkuri, veikt mazos apdares darbus, veikt durvju piestrādi un  salikt grīdu līstes, savukārt Abrenes ielā 9, tiek veikti darbi, kas saistīti ar apkures sistēmu- tiek montēts katls, uzstādīti radiatori- kā arī vēl ir jāieklāj linolejs, jāuzliek durvis, jāveic apdares darbi un ēka būs gatava.

Dienas aprūpes centrs tiks izveidots Abrenes ielā 9, tādējādi nodrošinot iespēju astoņām personām pilnveidot prasmes, pašdarbības spējas, apmeklēt dažādas nodarbības, kā arī nodrošināt palīdzību pašaprūpē, tādējādi veicinot personu ar GRT iekļaušanu sabiedrībā.

Balvu ielā 10, tiks izveidots grupu dzīvoklis, nodrošinot 10 personām ar GRT, mājokli Viļakas novadā, kas sekmēs ne tikai sociālo problēmu risināšanu, bet veicinās arī iekļaujošas vides attīstību, nodrošinot atbalsta aktivitātes, individuālās konsultācijas, diennakts uzraudzību, kā arī saskares iemaņu attīstīšanu.

Projekts “ Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Teksts un foto: projekta vadītāja Santa Šmite

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pasākumu cikla “Ar Eiropys tvierīni Latgolā’’ otrais pasākums “Jauniešu līdzdalība un starptautiskā sadarbība”

oktobrī Viļakas jauniešu iniciatīva centra komanda devās uz Latgales vēstniecību “Gors”, kur notika pasākumu ...

Atbalsts putnkopības nozarei profilaktiskajiem pasākumiem

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts ...

Noskaidroti starprezultāti iedzīvotāju balsojumam par ģimenēm draudzīgākajām pašvaldībām Latgales plānošanas reģionā

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” pirmās kārtas balsojumā Latgales plānošanas reģiona iedzīvotāju pašlaik visaktīvāk atbalstītās ...